• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademija skelbia Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių rinkimus

2022 10 01

2022 m. rugsėjo 20 d. LMA narių visuotiniame susirinkime patvirtinus laisvas Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrųjų narių vietas į išvardytas specialybes, skelbiami LMA tikrųjų narių rinkimai.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje: politikos mokslai – 1 vieta, psichologija – 1 vieta;
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje: matematika – 1 vieta, fizika – 1 vieta;
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje: biochemija – 1 vieta, biologija (genetika) – 1 vieta, geologija – 1 vieta, kardiochirurgija – 1 vieta;
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje: maisto mokslai – 1 vieta, žemės ūkio ir aplinkos inžinerija – 1 vieta;
Technikos mokslų skyriuje: informatika – 1 vieta, mechanika – 1 vieta. 

Mokslų akademijos tikraisiais nariais renkami žymiausi Lietuvos mokslininkai, pripažinti visuomenėje bei mokslo bendruomenėje Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, sukūrę mokslines mokyklas, pasiekę svarių mokslo rezultatų, praturtinę mokslą ir kultūrą didelės reikšmės darbais.

Mokslų akademijos narių visuotinio susirinkimo nustatyti reikalavimai asmenims, siekiantiems dalyvauti Mokslų akademijos tikrųjų narių rinkimuose, paskelbti LMA svetainėje http://www.lma.lt/reikalavimai-renkamiems-nariams.

Mokslų akademijos tikrieji nariai ir nariai emeritai turi teisę iškelti kandidatus pagal skelbime nurodytas specialybes. Kandidatus iškelti gali taip pat mokslo ir studijų institucijų senatai, mokslo tarybos ir mokslininkų asociacijos.

Dokumentai teikiami elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje spalio 1 d. – spalio 31 d. adresu https://konkursai.lma.lt

Reikalingi suskaitmeninti dokumentai ir žinios:
•   LMA nario (narių), keliančio kandidatą, motyvuotas raštas arba kandidatą iškeliančios mokslo studijų institucijos
senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašas, nurodant iškėlimo motyvus;
•  išsamios žinios apie kandidato į LMA tikruosius narius mokslinę veiklą pagal LMA narių visuotinio susirinkimo nustatytus reikalavimus;
•  keliamo kandidato į LMA tikruosius narius biografiniai duomenys (gyvenimo aprašymas);
•  mokslo laipsnių bei vardų diplomų kopijos ir fotonuotrauka.

Pasiteiravimui: tel. 8 601 11 742 , el. p. mos@lma.lt, tel. 8 692 45 332, el. p.  prezidiumas@lma.lt