• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos jaunoji akademikė dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė – Jaunųjų akademijų mokslo patariamosios struktūros valdybos narė

2022 10 05

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Jaunosios akademijos narė, vicepirmininkė Dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė išrinkta Jaunųjų akademijų mokslo patariamosios struktūros (angl. The Young Academies Science Advice Structure, YASAS) prie Europos jaunosios akademijos valdybos nare.

YASAS teikia nepriklausomus patarimus mokslo politikos formavimo klausimais ir siekia, kad jaunosios akademijos galėtų prisidėti prie politikos formavimo Europos lygiu, įsitraukdama į SAPEA  (Europos akademijų mokslinės rekomendacijos politikai, Science Advice for Policy by European Academies). SAPEA kartu su Europos Komisijos (EK) vyriausiųjų mokslinių patarėjų grupe EK nariams teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas, padedančias priimti sprendimus. Taip pat didina informuotumą apie mokslinius patarimus ir įrodymus formuojant politiką bei skatina diskusijas sprendžiant šiuos klausimus Europoje.

YASAS sudaro Belgijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Vengrijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos, Rumunijos, Škotijos, Ispanijos, Švedijos jaunosios akademijos, taip pat Europos (Young Academy of Europe) ir Pasaulio jaunosios akademijos (The Global Young Academy). YASAS generalinę asamblėją sudaro atstovas ir stebėtojas iš kiekvienos šalies institucijos. Lietuvai atstovauja jaunieji akademikai dr. V. Vaštakaitė-Kairienė ir dr. Petras Prakas. Generalinė asamblėja renka valdybą, kurią sudaro prezidentas ir keturi valdybos nariai. YASAS prezidente išrinkta prof. dr. Moniek Tromp (Nyderlandai), valdybos nariais – dr. V. Vaštakaitė-Kairienė (Lietuva), dr. Sarah Verhulst (Belgija), dr. Jacekas Kolanowskis (Lenkija), dr. Helen Eenmaa (Estija).

LMA Jaunosios akademijos informacija