• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Agroekosistemų tvarumas: anglies sankaupų dirvožemyje, maisto saugos ir klimato pokyčių sąsajos

2022 10 31

Spalio 26–27 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijoje (ŽŪA) vyko ketvirtoji tarptautinė mokslinė konferencija AgroEco2022 – „Agroekosistemų tvarumas: anglies sankaupų dirvožemyje, maisto saugos ir klimato pokyčių sąsajos“. Konferencijoje pagrindiniai svarstytini klausimai buvo susiję su dirvožemio sveikata ir maistu, siekiant plėtoti žemės ūkį be cheminių pesticidų. Šios konferencijos partneriai buvo Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir prie LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus veikianti Lietuvos dirvožemininkų draugija.

Konferenciją atidarė VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Žemės ūkio ministerijos ministro patarėja Kristina Simonaitytė ir Agronomijos fakulteto dekanė doc. dr. Aida Adamavičienė. Atidarymo metu visi kalbėjo apie agroekosistemų tvarumo svarbą ir kvietė konferencijos dalyvius teikti siūlymus, kaip globalinio atšilimo, medžiagų, energetinių išteklių, trąšų ir pesticidų dramatiško brangimo metu spręsti šias problemas. Visi agitavo mažiau naudoti cheminių trąšų ir pesticidų žemės ūkyje. Tačiau LMA viceprezidentas suabejojo, ar galima be mineralinių trąšų ir augalų apsaugos priemonių užtikrinti didelius derlius, išauginti visavertę kokybišką produkciją, nepažeistą kenkėjų ir ligų.

LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius.

Konferencijoje dalyvavo per 100 mokslininkų, ūkininkų bei studentų, išklausyta daugiau nei 20 žodinių ir pateikta 40 stendinių pranešimų. Pranešėjai buvo ne tik iš Lietuvos žemės ūkio ir aplinkosaugos tyrimais užsiimančių mokslo ir studijų institucijų, bet ir iš Prancūzijos, Lenkijos, Belgijos, Vokietijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos, Estijos bei Latvijos mokslo įstaigų, kurie glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos mokslininkais, vykdydami tarptautinius mokslo projektus. Konferencijos metu buvo diskutuojama tokiomis temomis kaip dirvožemio sveikata ir anglies sekvestracija tvarumui užtikrinti, dirvožemio ir pasėlių valdymas siekiant cheminių priemonių mažinimo žemės ūkyje. Aptarti klausimai susiję su biologine įvairove, pasėlių ir produkcijos įvairinimu. Pateiktos įžvalgos tiksliosios žemdirbystės ir skaitmeninių technologijų aspektais. Diskutuota maisto kokybės, saugos bei klimato kaitos švelninimo klausimais.

Konferencijos dalyviai.

Reikia pažymėti, kad daugelyje pranešimų nebuvo pristatyti konkretūs tyrimo duomenys, tačiau pateikta moksliniuose straipsniuose surinkta bei apibendrinta informacija ir teoriniai, bet dar praktikoje nepatvirtinti, ūkininkavimo modeliai. Nors daugelis pranešėjų agitavo už ekologinį žemės ūkį, vis dėlto po diskusijų pripažino, kad, siekiant žmoniją aprūpinti maistu, turi vyrauti komerciniai subalansuotos gamybos produktyvūs ūkiai, o ekologiniai ūkiai, kurie užaugina mažiau produkcijos ir ji yra žymiai brangesnė, gali užimti ne daugiau kaip 15–25 proc. žemės ūkio plotų.

Detalesnė informacija apie konferenciją – VDU ŽŪA tinklalapyje https://zua.vdu.lt/en/4th-international-scientific-conference-agroeco2022-agroecosystem-sustainability-links-between-carbon-sequestration-in-soils-food-security-and-climate-change/

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija