• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

11-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“

2022 11 14

Lapkričio 10 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius surengė 11-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“. Tai jau tradicine tapusi konferencija, kurios tikslas – telkti jaunuosius mokslininkus, vykdančius agronomijos, agrobiologijos ir agroekologijos, dirvožemio ir agrochemijos, sodininkystės ir daržininkystės, miškotyros, gyvūnų mokslų ir veterinarinės medicinos, žemės ūkio inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos mokslo sričių ir krypčių tyrimus bei skatinti jų bendradarbiavimą ir tyrimų rezultatų sklaidą.

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vidmantas Stanys pasidžiaugė, kad konferencija vyksta jau vienuoliktąjį kartą ir 25 pranešėjai iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų – dešimt iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC), aštuoni iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), keturi iš Kauno technologijos universiteto, po vieną iš Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos tyrimų centro ir Tuniso vandens tyrimų ir technologijų centro – pristatys savo mokslinius tyrimus plenarinėje sesijoje ir trijose sekcijose.


ŽŪMMS pirmininko akad. Vidmanto Stanio sveikinimo žodis

Sveikindamas gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius LMA prezidentas akad. Jūras Banys pabrėžė tarpdalykinių tyrimų svarbą šiandienos mokslo visuomenėje ir jaunųjų mokslininkų įsitraukimą į tarpdalykinius tyrimus, sprendžiant šalies plėtotei svarbius klausimus. Akcentavo, kad pagal UNESCO minimas dienas lapkričio 10-oji yra Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi. Pasidžiaugė, jog jaunųjų mokslininkų konferencija sutapo su Pasauline mokslo diena ir teigė, jog jaunieji mokslininkai yra mūsų ateitis. Palinkėjo įdomių diskusijų ir tolesnio bendradarbiavimo.


LMA prezidentas akad. Jūras Banys sveikina konferencijos dalyvius

Akad. V. Stanys akcentavo didžiulį mokslo proveržį per pastaruosius dešimtmečius visose mokslo srityse. Europos Komisijos iškelta misija „Sveikas dirvožemis ir maistas“ rodo susirūpinimą žmonijos išgyvenimu. Žemės ūkis yra labai priklausomas nuo klimato kaitos ir kitų reiškinių. Pabrėžė, kad mokslininkams kyla daug iššūkių ir uždavinių, kaip įveikti visus pokyčius ir juos paversti galimybėmis, ką reikia keisti, kaip reikia keisti ir kaip keistis patiems. Palinkėjo visiems sėkmės ir įdomių diskusijų.


Konferencijos dalyviai

LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius pasidžiaugė gražia tradicija tapusia jaunųjų mokslininkų konferencija, kurioje dalyvauja daug jaunų mokslininkų, trykštančių didžiuliu noru atrasti, parodyti ir diskutuoti. Iki pandemijos buvo organizuojamos tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos, tačiau pastebima, jog svarbu nepamiršti ir lietuviškos terminijos. Palinkėjo visiems sėkmės ir turiningų diskusijų.

Konferencijos plenariniame posėdyje perskaityti keturi pranešimai, vėliau darbas vyko trijose sekcijose, kuriose perskaitytas 21 pranešimas. Sekcijų pirmininkai, apibendrindami rezultatus, pažymėjo, kad konferencijos atmosfera labai draugiška – siekiama ugdyti jaunuosius mokslininkus padrąsinant, patariant, bet ne kritikuojant ir recenzuojant. Jaunieji mokslininkai pristatė labai įdomius vykdomus fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, aktyviai įsitraukė į diskusijas.


Konferencijos dalyviai

Atrinkti keturi geriausi pranešimai: Anos Dovilės Juškytės (LAMMC) „Atsparumo juodojo serbento reversijos virusui genetinė kontrolė R. nigrum ‘Aldoniai’ transkriptome“; Simo Borkerto (LAMMC) „Wild and cultivated edible mushroom revealing unique properties as functional food / Laukiniai ir komerciniais tikslais auginami valgomieji grybai pasižymi unikaliomis savybėmis ir priskiriami funkcionaliam maistui“; Monikos Nutautaitės (LSMU) „Gėlavandenės makrodumblių cladophora glomerata biomasės, surinktos iš Lietuvoje esančių atsinaujinančių šaltinių, antioksidacinis aktyvumas“; Ramintos Antanynienės (LAMMC) „Naminės slyvos (Prunus domestica) genetinė įvairovė pagal atsparumą kaulavaisinių moniliozei“.


Geriausių pranešimų autoriai: Simas Borkertas, Monika Nutautaitė, Ana Dovilė Juškytė, Raminta Antanynienė

Konferencijoje skaitytų pranešimų tezės išleistos elektroniniu leidiniu, kurį galite rasti:
https://www.lma.lt/uploads/Pranesimai%20naujienoms/2022-11-10_JMK%20prane%C5%A1im%C5%B3%20tez%C4%97s.pdf

Nuoširdžiai dėkojame konferencijos dalyviams ir visiems, prisidėjusiems prie konferencijos organizavimo ir pranešimų tezių leidinio rengimo.

GALERIJA

Reda Daukšienė, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė