• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Profesorius Maiklas Šuras – pasauliniu mastu pripažintas mokslininkas

2022 11 18

Lapkričio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariui, JAV Renselerio (Rensselaer) politechnikos instituto profesoriui Maiklui Šurui (Michael Shur) sukako 80 metų. Akademijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina profesorių brandaus jubiliejaus proga.

Linkime akademikui M. Šurui kuo geriausios sėkmės, sveikatos, naujų kūrybinių idėjų ir šviesių gyvenimo akimirkų.

             Iškilaus mokslininko prof. Maiklo Šuro (Michael Shur) mokslinės idėjos, glaudžiai su technologijomis susiję teoriniai darbai ir aktyvi veikla plėtojant naujausias technologijas labai prisidėjo prie sparčiosios elektronikos, terahercinių ir optoelektronikos prietaisų kūrimo. Didelę įtaką akademikas daro ir Lietuvos mokslui. Jubiliato bendradarbiavimas su Lietuvos mokslininkais neapsiriboja vien atskirais moksliniais straipsniais, bet ir padeda plėtotis Lietuvoje nitridinių puslaidininkių fizikai bei technologijoms pačiomis aktualiausiomis ir perspektyviausiomis kryptimis.

M. Šuro darbo seniausiame JAV inžineriniame universitete, Renselerio politechnikos institute (RPI), užimant prestižines Patricia W. and C. Sheldon Roberts Chair Professor pareigas, pradžia 1996 metais sutapo su sparčiai augančiu susidomėjimu nitridiniais puslaidininkiais, iš jų pagamintų mėlynų ir baltų šviestukų gamybos technologijų tobulinimu bei kietakūnio apšvietimo plėtra. Profesorius pasauliniu lygiu reikšmingai prisidėjo kuriant nitridinius tranzistorius, terahercinius prietaisus, kartu su dviem kolegomis, vienas iš jų – Vilniaus universiteto auklėtinis Remigijus Gaška, įkūrė startuolį „Sensor Electronic Technology, Inc.“, kuris tapo pirmąja pasaulyje įmone, pramoniniu mastu gaminančia gilaus ultravioleto šviestukus. Tuo metu užsimezgė profesoriaus glaudūs moksliniai ryšiai su Lietuvoje dirbančiais mokslininkais. Bendrus tyrimus Vilniuje ir Niujorko valstijos mieste Trojoje esančiame RPI vykdė apie 10 Lietuvos mokslininkų, iki šiol save vadinančių „Trojos klubu“. Šis bendradarbiavimas sudarė sąlygas „Trojos klubo“ nariams būti sparčiai besiplėtojančių nitridinių puslaidininkių technologijų avangarde.

Akademikas su Lietuvos mokslininkais yra paskelbęs 157 mokslinius straipsnius, kurie yra pacituoti daugiau nei 2,5 tūkst. kartų. Prof. M. Šuras yra devynių knygų autorius ar bendraautoris. Net dvi iš jų yra parašytos su bendraautoriais iš Lietuvos. 1975 m. su J. Požela ir M. E. Levinšteinu išleista monografija apie Gano efektą ilgą laiką buvo parankine knyga daugeliui mokslininkų, o 2002 m. knyga „Introduction to Solid State Lighting“ (A. Žukauskas, M. S. Shur, R. Gaska), išversta ir į kinų kalbą, buvo pirmoji pasaulyje monografija apie kietakūnį apšvietimą, dabar jau tapusį neatsiejama mūsų buities dalimi. Už mokslinius nuopelnus ir aktyvią mokslinių tyrimų organizavimo veiklą profesorius yra pelnęs dešimtis garbingų apdovanojimų ir garbės vardų, yra dažnai kviečiamas skaityti plenarinius pranešimus pačiuose svarbiausiuose tarptautiniuose mokslo forumuose puslaidininkių fizikos ir technologijų, terahercinių ir optoelektronikos prietaisų bei jų taikymų srityse. Hiršo rodiklis yra tik viena mokslinių straipsnių vertės charakteristikų, bet kai jis yra 111, kaip akad. M. Šuro, tai neabejotinai rodo mokslininko išskirtinumą ir jo daugiau nei 1 000 mokslinių straipsnių vertę. Itin svarbi daugelio šių straipsnių reikšmė technologijų plėtrai. Profesoriaus darbai – puiki iliustracija Kurto Levino (Kurt Lewin) frazei „Nėra nieko praktiškesnio už gerą teoriją“.

Sveikiname iškilų mokslininką prof. Maiklą Šurą ir linkime ilgiausių metų bei nepailstamo darbo, turtinančio pasaulio ir Lietuvos mokslą.

Akad. Gintautas Tamulaitis