• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

LMA Jaunosios akademijos narei dr. Jurgai Miliauskienei atminti

2022 11 24

2022 m. lapkričio 23 d., eidama 43-iuosius metus, po klastingos ligos mirė Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narė, augalų fiziologė, mokslų daktarė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro vyriausioji mokslo darbuotoja Jurga Miliauskienė (1980 01 13 – 2022 11 23).

J. Miliauskienė gimė 1980 m. sausio 13 d. Švėkšnoje, Šilutės rajone. Ji buvo talentinga, motyvuota, kruopšti ir atsakinga mokslininkė. Mokslinę veiklą pradėjo 2005 m. kaip jaunesnioji mokslo darbuotoja tuomečio Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (dabar Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininystės institutas) Augalų fiziologijos laboratorijoje, kur dirbo iki šiol. 2009 m. apgynė daktaro disertaciją „Klimato ir antropogeninių veiksnių kompleksinis poveikis valgomojo ridikėlio (Raphanus sativus L.) fotosintezės sistemai“. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys buvo koncentruotos į augalų produktyvumo fiziologijos tyrimus, ekologiją, ekofiziologiją, fotofiziologiją, streso fiziologiją, fitochemiją. Tyrimų rezultatai publikuoti aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose, iš jų 33 mokslo leidiniuose, referuojamuose „Clarivate Analytics“ duomenų bazėje „Web of Science“, daugiau nei 50 mokslo straipsnių – kituose Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose. Tyrimų rezultatai pristatyti 12 tarptautinių konferencijų Indijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, JAV, Čekijoje, Kinijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Austrijoje, Turkijoje. Mokslines stažuotes atliko Lenkijoje ir Danijoje, dalyvavo šešiuose Lietuvos mokslo tarybos, trijuose Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamuose projektuose. 2016 m. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkurse už mokslinį darbą Jurgitai skirta Lietuvos mokslų akademijos premija. 2018 m. išrinkta Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nare. Nuo 2019 m. J. Miliauskienė buvo laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja. Ji taip pat buvo aktyvi Lietuvos augalų fiziologijos draugijos narė.

Mokslininkė nuolat kėlė kvalifikaciją, stažavosi užsienio mokslo institucijoje, aktyviai skelbė publikacijas, dalyvavo konferencijose, buvo mokslinių projektų vadovė ir dalyvė, sėkmingai vadovavo doktorantės darbui.

Netekome labai draugiškos, paslaugios, komunikabilios ir gerus santykius palaikančios kolegės. Liga negailestingai ją išplėšė iš mūsų tarpo, tačiau atmintyje išliks Jos svarbūs moksliniai darbai, dėmesys ir tolerancija kolegoms.

Dėl netekties nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir kolegas.

Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija