• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

ALLEA pasisako už antrines leidybos teises visoje ES ir palankesnes derybas dėl būsimų „Didžiųjų sandorių“

2022 12 13

Naujausiame Europos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijų federacijos (ALLEA) pareiškime vertinamas nepageidaujamas dabartinių „didžiųjų sandorių“ poveikis ir pateikiamos rekomendacijos mokslinių tyrimų institucijoms, bibliotekoms ir politikos formuotojams, kaip sukurti skaidresnę dalijimosi mokslinių tyrimų publikacijomis ir prieigos prie jų sistemą pagal naująsias Europos Sąjungos (ES) autorių teisių taisykles.

Didėjant mokslinių publikacijų, kuriomis dalijamasi pagal auksinį atvirosios prieigos modelį (https://biblioteka.vdu.lt/kas-yra-atviroji-prieiga/), skaičiui, prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų (dažnai valstybės finansuojamų) naudojasi kaip niekad daug vartotojų. Tačiau šalinant šias kliūtis skaitytojams, atsirado kliūčių ir autoriams, kuriems dažnai tenka mokėti didelius straipsnių apdorojimo mokesčius (angl. article processing costs,APC), kad galėtų iš karto paskelbti savo darbą atvirojoje prieigoje.

Dėl to dar labiau išaugo ir taip didelės mokslo leidinių leidybos išlaidos bei susidarė labai nepalankios sąlygos mokslininkams iš pasaulio Pietų šalių, nepakankamai finansuojamiems socialinių ir humanitarinių mokslų sričių tyrėjams, pradedantiems mokslininkams ir kt. Vadinamieji „didieji sandoriai“ – mokslinių bibliotekų, institucijų ir universitetų (konsorciumų) bei mokslo leidinių leidyklų susitarimai dėl skaitymo ir publikavimo sąlygų – dar labiau padidino šią nelygybę ir prisidėjo prie jau ir taip dominuojančios didžiųjų komercinių leidyklų padėties rinkoje įtvirtinimo.

Be to, ALLEA kelia rūpestį tai, kad „didžiųjų sandorių“ sąlygose netinkamai atsispindi naujos ES autorių teisių taisyklės ir nepakankamai įvertinamos akademikų ir jų institucijų kūrybinės ir tiriamosios pastangos, taip pat jų investicijos ir siekis kurti visuomenei naudingus mokslinių tyrimų rezultatus. Nors ES ir nacionaliniuose autorių teisių įstatymuose numatytos įvairios taisyklės, kuriomis siekiama palengvinti laisvą mokslinių tyrimų publikacijų naudojimą ir dalijimąsi jomis, dabartiniuose „didžiuosiuose sandoriuose“ paprastai neatsižvelgiama į šiuos teisės aktais nustatytus laisvus naudojimo būdus.

Siekiant sukurti skaidresnę ir prieinamesnę sistemą, kurioje būtų atsižvelgta į naująsias ES autorių teisių taisykles, ALLEA rekomenduoja:

1. Mokslininkai ir bibliotekos, derėdamiesi dėl naujos kartos susitarimų, turėtų geriau atsižvelgti į savo teises pagal naująsias ES autorių teisių taisykles.
2. Mokslininkams ir bibliotekoms atsisakyti šiandien vis dar vyraujančio teisių priskyrimo modelio.
3. Derinti ES nacionalinių autorių teises reglamentuojančius teisės aktus ir įvesti antrines leidybos teises be embargo visoje ES.
4. Toliau plėtoti bendruomenės valdomas ne pelno siekiančias leidybos ekosistemas.

Žiniasklaidos užklausoms:

Dino Tramontani, komunikacijos specialistas
tramontani@allea.org
+49 (0)30 206 066-508

Apie ALLEA

ALLEA yra Europos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijų federacija, atstovaujanti daugiau kaip 50 akademijų iš maždaug 40 Europos šalių. Nuo įkūrimo 1994 m. ALLEA savo narių vardu kalba Europos ir tarptautinėje arenoje, propaguoja mokslą kaip visuotinį viešąjį gėrį ir sudaro palankesnes sąlygas moksliniam bendradarbiavimui tarp valstybių ir disciplinų. Lietuvos mokslų akademija yra ALLEA narė.

Daugiau apie ALLEA: www.allea.org

Visą pareiškimą rasite čia.

Vertė Diana Barnard