• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos prezidentui Jūrui Baniui – 60

2022 12 30

Gruodžio 30 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidentui Jūrui Baniui sukanka 60 metų.

Nuoširdžiai sveikiname Jus gražios sukakties proga. Didžiuojamės Jūsų nepaprastai kūrybinga ir vaisinga moksline veikla bei vadovavimu Mokslų akademijai. Svarus Jūsų indėlis tiriant feroelektrikų fizikos ir fazinių virsmų problemas bei prisidedant prie šios mokslo srities populiarinimo ir sklaidos pasaulyje.

Jums vadovaujant Lietuvos mokslų akademijai įkurta LMA Jaunoji akademija, kuri telkia aktyvius ir perspektyvius šalies jaunuosius mokslininkus. Sustiprintas LMA ekspertinis vaidmuo, akademikų balsas tapo labiau girdimas, į jų ekspertizes ir siūlymus atsižvelgia LR Vyriausybė, Seimas ir kitos aukščiausios šalies institucijos. Pradėjote leisti Lietuvos autorių mokslo populiarinimo knygas, stiprinate bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio šalių mokslų akademijomis. Aktyviai reiškiate savo nuomonę Europos mokslų akademijų federacijoje, Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinėje taryboje, Tarptautinėje mokslo taryboje, Tarptautinėje mokslų akademijų sąjungoje ir kitose tarptautinėse organizacijose.

Linkime Jums neblėstančios energijos, kuo geriausios sveikatos, asmeninės laimės ir daug šviesių gyvenimo akimirkų.

LMA bendruomenė 

Plačiau apie LMA prezidentą skaitykite čia