Naujienos

Išleistas naujas „LMA žinių“ numeris

2023 01 26

Informaciniame leidinyje „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2023 m. Nr. 1 (103) skaitykite:

LMA Jaunosios akademijos veikla ir perspektyvos. Dr. Vaidas Palinauskas, kadenciją baigęs LMAJA pirmininkas

LMA prezidento ir prezidiumo veikla. Parengė Lyda Milošienė, LMA vyriaus. referentė

VISUOTINIAI SUSIRINKIMAI

Susirinkimas švenčių išvakarėse. Parengė dr. Rolandas Maskoliūnas, LMA vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene

RENGINIAI – KONFERENCIJOS – AKADEMINIAI SKAITYMAI

Lietuvos tvaraus vystymosi iššūkiai. Parengė dr. Julija Moskvina, LSMC Sociologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, ir dr. Virgilijus Skulskis, vyresnysis mokslo darbuotojas, LSMC direktoriaus pavaduotojas mokslui

„Ko tu norėtum, plyta?“. Parengė Aurika Bagdonavičienė, LMA HSMS vyriaus. koordinatorė Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas. LMA ŽŪMMS Agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos sekcijos informacija

Ketvirtoji mokslo populiarinimo knyga alergologijos tema. Akad. Limas Kupčinskas, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas

Europos jungtinė dirvožemio programa. Akad. Žydrė Kadžiulienė

Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai. Parengė Aldona Daučiūnienė, LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS JAUNOJI AKADEMIJA

Rytų ir Vakarų Europos jaunųjų mokslininkų sanglauda. Parengė dr. Ieva Plikusienė, LMAJA pirmininkė

LMA Vrublevskių bibliotekoje. Inga Berulienė, LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyriaus vedėja

ŽYMIUS MOKSLININKUS PRISIMENANT

Paroda akademiko Pranciškaus Baltraus Šivickio 140-osioms gimimo metinėms. Akad. Vincas Būda

Pagerbtas kardiologės Aldonos Lukoševičiūtės (1929–2016) atminimas. Dr. Jadvyga Olechnovičienė, akad. Limas Kupčinskas

MOKSLININKŲ PRIPAŽINIMO ŽENKLAI

2022-ųjų Lietuvos metų moteris. LMA informacija

2022 metų Meilės Lukšienės premija. LMA informacija

Apdovanoti Lietuvos šviesuoliai. LMA informacija

SVEIKINAME

ATMINIMUI

Leidinys pridedamas