• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Ataskaitinis ir rinkiminis Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas

2023 01 31

Sausio 19 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų (MFChM) skyriaus narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo išklausyti kandidatų į LMA tikruosius narius pranešimai, vyko rinkimai, taip pat pristatyta MFChM skyriaus 2022 m. veiklos ataskaita.

Susirinkimo pradžioje skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas pasveikino akad. Jūrą Banį gražaus jubiliejaus proga ir įteikė dovaną nuo skyriaus narių.

Akad. Jūras Banys  su dovana

Pirmoje susirinkimo dalyje akad. L. Valkūnas pristatė MFChM skyriaus 2022 m. veiklos ataskaitą. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko šeši sekcijų posėdžiai, trys išvažiuojamieji posėdžiai, šešiolika renginių: konferencijos, seminarai, diskusijos. Skyriaus nariai organizavo arba buvo daugiau kaip 34 tarptautinių mokslinių konferencijų organizacinių komitetų nariais. Sudarytose skyriaus komisijose buvo vertinamos pateiktos 84 paraiškos dėl premijų ir stipendijų, LMA vardu atlikta per 100 ekspertizių, dalyvauta kitų institucijų sudarytose darbo grupėse.

Akad. Leonas Valkūnas pristato 2022 m. skyriaus ataskaitą

Visuotiniuose skyriaus susirinkimuose aptartos LMA tikrųjų narių skyriuje laisvos vietos ir specialybės, vyko kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius pranešimų išklausymas ir atranka, naujų LMA tikrųjų narių rinkimai, tartasi dėl organizuojamų renginių. Vieni įsimintiniausių ir reikšmingiausių renginių: mokslinė konferencija „Teodoras Grotusas. Genijus, pralenkęs laiką“ – tai bendras Pakruojo r. savivaldybės, Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bei Lietuvos mokslų akademijos renginys Žeimelyje; bronzinės skulptūros Žeimelyje atidengimas, pažymint 200-ąsias garsaus vokiečių kilmės mokslininko Teodoro Grotuso (Theodor von Grotthuss, 1785–1822) mirties metines; organizuota atminimo popietė akad. Povilo Brazdžiūno 125-osioms gimimo metinėms.

Taip pat surengta: vieša diskusija „Puslaidininkiai Lietuvoje: mokslo ir pramonės dabartis bei perspektyvos“; diskusija apie naujoves tiekimo grandinės puslaidininkių gamyboje; diskusija apie darnią žmonijos plėtrą „Ateitis yra dabar: mokslas darniam vystymuisi pasiekti“. Matematikos sekcija organizavo kūrybinę diskusiją „Matematinės analizės ir šiuolaikinių modeliavimo metodų taikymas kardiologijoje ir medžiagų moksle“.

Skyriaus nariai organizavo ir dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje „Šiuolaikinių gamybos procesų virtualaus modeliavimo ir jų optimizavimo galimybės“, kuris vyko aukštųjų technologijų grupės „Global BOD Group“ įmonėje „SoliTek“; Europos fizikų draugijos atminimo lentos Žeimelyje atidengimo ceremonijoje; įsimintinoje Alytaus kolegijoje organizuotoje Lietuvos mokslų akademijos dienoje Alytuje.

MFChM skyriaus nariai paskelbė 193 mokslinius straipsnius, iš jų 190 užsienio recenzuojamuose leidiniuose, taip pat – 12 mokslo populiarinimo straipsnių, perskaitė 15 paskaitų visuomenei, dalyvavo 8 radijo ir 5 televizijos laidose.

Pristačius ataskaitą, ji buvo papildyta ir patvirtinta.

Akad. Raimondas Čiegis teikia papildymus ataskaitai

Toliau buvo išklausyti kandidatų į LMA narius pranešimai. Skyriaus pirmininkas akad. L. Valkūnas priminė, kad skyriuje į skelbtas dvi laisvas (1 – matematika ir 1 – fizika) LMA tikrųjų narių vietas kandidatuoja: į fizikos specialybę – du kandidatai: prof. habil. dr. Darius Abramavičius (iškėlė Vilniaus universitetas) ir dr. Šarūnas Meškinis (iškėlė Kauno technologijos universitetas). Dar trys kandidatai į matematikos vietą iškelti Vilniaus universiteto: prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis, prof. dr. Jonas Šiaulys ir prof. dr. Artūras Štikonas. Išklausius kiekvieno kandidato pranešimą, pranešėjai atsakė į  pateiktus klausimus.

Vyksta balsavimas

Pirmininkas L. Valkūnas padėkojo kandidatams, buvo aptarti jų pranešimai, tada vyko rinkimai. Slapto balsavimo rezultatais skyriuje į LMA tikruosius narius išrinkti du nauji kandidatai. Rinkimai į LMA tikruosius narius vyks Mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime balandžio mėnesį.

LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos


GALERIJA