Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui prof. habil. dr. Rymantui Jonui Kažiui – 80

2023 02 03

2023 m. vasario 3 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) nariui emeritui, profesoriui habilituotam technologijos mokslų daktarui Rymantui Jonui Kažiui sukanka 80 metų.

GERBIAMASIS JUBILIATE,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir Technikos mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijoje, Technikos mokslų skyriuje. Vertiname Jūsų reikšmingą mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą, nuopelnus fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse.

Linkime Jums, gerbiamasis Akademike, visokeriopos sėkmės, stiprios sveikatos, dvasios stiprybės, laimės Jums ir Jūsų artimiesiems.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Technikos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Gintautas Dzemyda
2023 m. vasario 3 d.   

       Akad. Rymantas Jonas Kažys gimė Skuode. 1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą (KPI, dabar Kauno technologijos universitetas) ir įgijo radiotechnikos inžinieriaus specialybę. Baigęs institutą, liko jame dirbti. 1967–1970 m. mokėsi KPI aspirantūroje, 1982–1991 m. buvo Teorinės radiotechnikos katedros vedėjas, 1996–2016 m. – Prof. K. Baršausko ultragarso mokslinio instituto direktorius, 2007–2011 m. – Kauno technologijos universiteto mokslo prorektorius.

Akad. R. J. Kažio mokslinių interesų sritys: ultragarsiniai matavimai ir neardantieji bandymai bei skaitmeninis ultragarsinių signalų ir laukų apdorojimas bei kompiuterinis modeliavimas. Jam vadovaujant pirmą kartą pasaulyje buvo sukurtas automatizuotas branduolinių reaktorių kuro kanalų matavimo metodas, kuris buvo įdiegtas Ignalinos atominėje elektrinėje. Akademikas yra daugiau kaip 100 išradimų autorius (kai kurie patentuoti JAV, Kanadoje, Švedijoje, Europos Sąjungos šalyse). tris kartus R. J. Kažys tapo Lietuvos mokslo premijos laureatu – 1975 m., 1999 m. ir 2016 metais. 1988-aisiais jam suteikta ABB (Švedija) aukščiausio III lygio ultragarsinių bandymų eksperto kvalifikacija. 2005 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, Belgijos Karaliaus karūnos Karininko ordinu (2006), 2008 m. jam skirta Partnerystės pažangos premija, 2018-aisiais – Kauno miesto mokslo premija už darbus fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse.

2022 m. akad. R. J. Kažiui už svarų indėlį populiarinant savo mokslinių interesų sritis mokslo pasaulyje ir aktyvią veiklą LMA Technikos mokslų skyriuje buvo įteiktas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis.

LMA Technikos mokslų skyrius