• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

(Post)tiesa ir žinojimas filosofiniu, sociologiniu ir komunikaciniu požiūriu

2023 02 15

Vasario 2 d. įvyko mokslinė konferencija „(Post)tiesa ir žinojimas filosofiniu, sociologiniu ir komunikaciniu požiūriu“, organizuota nuotoliniu būdu, Zoom platformoje ir transliuota per Facebook. Organizatoriai – Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius (HSMS), Vilnius Tech, Lietuvos komunikacijos draugija. Tai tradicinė, jau antrą gyvavimo dešimtmetį skaičiuojanti filosofų, sociologų mokslinė konferencija, kurios įkvėpėjas ir organizatorius VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedros vedėjas prof. dr. Tomas Kačerauskas. Konferenciją sveikino HSMS pirmininkas akad. Vytautas  Nekrošius, išklausyta 14 pranešimų, tarp jų akad. Aarvydo Virgilijaus Matulionio, LMA užsienio nario Algio Mickūno. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimų klausėsi per 70 žmonių.

Šiuolaikinė komunikacija itin glaudžiai susieta su naujųjų technologijų medijomis, tiesioginį santykį su tikrove keičiančiant įtarpintu santykiu. Sykiu kyla didelių nesutarimų dėl to, koks informacijos šaltinis patikimas, o koks – ne „mirus Dievui“, t. y. kai nėra stabilaus autoriteto, pvz., visiems bendro sveiko proto, visuotinai pripažintų ekspertų ar pasitikėjimą turinčių religinių tekstų ir vedlių. Ar nelikus „vertybių“, nebėra ir „faktų“? Ar individualių „(pa)žiūrų“ daugis reiškia ir „faktų“ daugį? Ką reiškia „faktas“ pasaulyje, kuriame tiesiogiai patiriama empirinė tikrovė negali pretenduoti į tiesą? Ar gyvenamosios tikrovės persikėlimas į posttiesos situaciją siejasi su tiesos sampratos pokyčiu iš atitikties į koherencinę arba pragmatinę? O gal tai labiau atitinka filosofinė nuostata, konstatuojanti tiesos nebuvimą ar bent iškelianti jos kriterijų problemiškumą? Kaip šią žinojimo problematiką keičia karo padėtis, verčianti grupuotis (ne)tiesos ir (post)tiesos dalyvius?  Tokios buvo nagrinėtos konferencijoje temos ir kelti klausimai. Visus konferencijos pranešimus ir diskusijas galima rasti internete adresu
http://www.filosofija.info/renginiai/posttiesa-ir-zinojimas-filosofiniu-sociologiniu-ir-komunikaciniu-poziuriu/

LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus informacija