• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Apdovanojimai lietuvių kalbos puoselėtojams

2023 03 01

Vasario 28 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą. LMA prezidentas prof. habil. dr. Jūras Banys sveikindamas susirinkusiuosius pabrėžė, kad kalba yra vienas svarbiausių mūsų tautos tapatybę kuriančių elementų. Lietuvos mokslų akademijos, kaip ekspertinės institucijos vienas svarbiausių uždavinių – lietuvių kalbos išsaugojimas. Todėl šių apdovanojimų organizatoriai visada bus laukiami. Karas Ukrainoje liudija, kad tokioje kovoje naudojami ne tik įprastiniai ginklai. Rusija mėgina „smaugti“ ukrainiečių kalbą.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Violeta Meiliūnaitė priminė, kad šie apdovanojimai vyksta jau devintą kartą. Skulptūrėlėmis „Sraigė“ (aut. Rokas Dovydėnas) apdovanojami asmenys už terminijos kūrimą, visuomenės kalbinį švietimą ir kitus reikšmingus pasiekimus. Taip pat pasveikino į ceremoniją atvykusius Čekijos Respublikos ambasadorių Vítą Korseltą, LR Seimo narius Vytautą Juozapaitį, Artūrą Žukauską, Paulių Saudargą.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas dr. P. Saudargas pasveikino susirinkusiuosius komisijos vardu ir pasidomėjo, kodėl šie apdovanojimai pavadinti „Sraigėmis“? Jo manymu, kadangi pasaulis spartėja, visuomenei ima trūkti akademinio nuoseklumo, pastovumo. Į tai atsižvelgiant, matyt, ir skiriamos „Sraigės“. Jis padėkojo už progą susiburti lietuvių kalbos puoselėtojams.

Seimo narys V. Juozapaitis  irgi svarstė, kodėl pasirinktas toks simbolis. Jis teigė paskambinęs buvusiai VLKK pirmininkei, kuri paaiškino, kad šiais apdovanojimais buvo planuojama įvertinti knygų redaktorius. Jų kruopštus darbas iš tiesų primena šį lėtą gyvį. Kita vertus, dabar šis simbolis įgauna naują prasmę. Tai tarsi skatinimas susivokti, kur ir kodėl esame. Juk be lietuvių kalbos neturime nieko. Iš mūsų gali atimti daug ką, tačiau kalbos niekas iš mūsų neatims.  

Seimo narys, LMA tikrasis narys prof. A. Žukauskas taip pat pabrėžė, kad kalba reikia rūpintis plačiąja prasme. Tai yra ne tik šneka, bet ir mąstymo pagrindas. Derėtų neužmiršti, kad labai svarbu puoselėti mąstymą gimtąja kalba. Todėl jis sakė manąs, kad ateityje verta įteikti dar vieną „Sraigę“ – už nuopelnus, ugdant lietuviškos minties vystymą ir saugojimą.

Po šių pasvarstymų Lietuvių kalbos instituto direktorė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė dr. Albina Auksoriūtė paskelbė šių metų skulptūrėlės „Sraigė“ laureatus. Jais tapo Čekijos ir Lietuvos kalbininkas, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas, pelnęs VLKK įsteigtą apdovanojimą − skulptūrėlę „Sraigė“ ir diplomą už visuomenei skirtų kalbinių renginių organizavimą ir švietėjišką veiklą, lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Antrasis laureatas – Gamtos tyrimų centro mokslininkas, ilgametis VLKK Terminologijos pakomisės narys doc. dr. Zigmantas Gudžinskas įvertintas už lietuviškos gamtos mokslų srities terminijos kūrimą ir sklaidą. Be to, Kalbos komisijos pirmininko padėkos raštai už lietuvių kalbos puoselėjimą, aktyvią šviečiamąją ir kultūrinę veiklą, skirtą lietuvių kalbai populiarinti, jos prestižui kelti, įteikti kalbos tvarkytojoms Daivai Beliokaitei (Klaipėdos rajonas), Aušrinei Rinkevičienei (Šiauliai) ir žurnalistei Ramutei Šimukauskaitei (Prienų r. ir Birštono kraštas).

Renginio pabaigoje meninę programą atliko muzikos grupė „Baltos varnos“.

Parengė dr. Rolandas Maskoliūnas, vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA