• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Vienuoliktosios konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ reikšmė ir rezultatai

2023 03 28

Kovo 23 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų bei Technikos mokslų skyrių kartu su asociacija INFOBALT organizuota 11-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“. Dėl COVID-19 pandemijos konferencija net kelerius metus buvo nutrūkusi, tačiau šiais metais jaunieji mokslininkai liko maloniai nudžiuginti – konferencija vėl rengiama.

Svarbiausi konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ tikslai: inicijuoti taikomąją mokslinę veiklą, skatinti jaunųjų mokslininkų susidomėjimą ir aktyvumą, stiprinti Lietuvos mokslo, studijų bei verslo bendradarbiavimą, įtraukti jaunuosius mokslininkus į verslo organizacijų veiklą, keistis informacija apie vykdomus mokslinius tyrimus ir jų sklaidą, spartinti mokslinių rezultatų praktinį naudojimą ir derinti LMA mokslų skyrių tarpusavio veiklą. Konferencijoje savo tyrimus pristatė universitetų magistrantai, doktorantai, projektų inžinieriai, tyrėjai, nors buvo mažai darbų, tiesiogiai susijusių su verslu.   

Fizinių mokslų ir Technologijos mokslų sekcijose, kurias kuruoja atitinkamai LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius bei Technikos mokslų skyrius, buvo pateiktos 24 paraiškos. Mokslinių pranešimų autoriai – iš Vilniaus, Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino technikos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetų. Labai gausiai (net 10) paraiškų pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) jaunieji mokslininkai. Pranešimų tematika taip pat labai įvairi: aplinkosaugos problemos, nanomedžiagų inžinerija, robotika, įvairių jutiklių, cemento gamybos technologijų, aukštatemperatūrių superlaidininkų taikymo elektromagnetinėse svaidyklėse tyrimai ir kita. 11-osios Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ pirmojo etapo metu Organizacinio komiteto ekspertai atskirose sekcijose išklausė, aptarė ir vertino kiekvieną pranešimą, paskui bendrame abiejų sekcijų (Fizinių mokslų ir Technologijos mokslų) posėdyje papildomai vertino kolegų nuomones, derino ir tvirtino galutinius sprendimus atrenkant kandidatus, skaičiusius geriausius pranešimus, INFOBALT stipendijų konkursui. Bendru sutarimu išrinkti devyni geriausi moksliniai pranešimai. Priimtas sprendimas patvirtintas LMA Matematikos, fizikos ir chemijos bei Technikos mokslų skyrių bendru protokolu, kuriuo atrinkti ir patvirtinti geriausių mokslinių pranešimų autoriai (6 – fizinių mokslų srityje, 3 – technologijos mokslų).

Geriausiais pranešimų autoriais pripažinti: Fizinių mokslų srityje: doktorantė Raimonda Bogužaitė (FTMC) – „Pirolo modifikavimas ir pritaikymas elektrocheminio jutiklio kūrimu“;doktorantas Aurimas Kopūstas (VU Gyvybės mokslų centras) – „Pavienių molekulių fluorescencine mikroskopija ir super-rezoliuciniu vaizdinimu paremti baltymų-DNR sąveikos tyrimai in vitro ir in vivo“; doktorantė Deimantė Vaitukaitytė (KTU) – „Enamino fragmentą turinčių puslaidininkių molekulinė inžinerija ir jų pritaikymas efektyviems hibridiniams saulės elementams“;dr. Evelina Dudutienė (FTMC) – „GaAsBi kvantinių struktūrų technologinių parametrų sąsajų su optinėmis savybėmis tyrimas“;dr. Vilius Vertelis (FTMC) – „Aukštatemperatūrių superlaidininkų taikymas elektromagnetinėse svaidyklėse“; dr. Ernesta Bužavaitė-Vertelienė (FTMC) – „Stiprioji sąveika hibridinėse plazmoninėse būsenose bei jų taikymas optiniams biojutikliams“.

Technologijos mokslų srityje: doktorantas Giedrius Jočbalis (VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutas) – „LIPIT dinaminės identifikacijos testo skaitinis modeliavimas“;dr. Tadas Dambrauskas (KTU Cheminės technologijos fakultetas) – „Metalų jonų įtaka kalcio hidrosilikatų (CaO/SiO2=1,5) savybėms“;bakalaurasKarolis Stankevičius (VU Fizikos fakultetas) –„Daugiajuosčių GNSS signalų įrašymas ir atkūrimas naudojant programuojamo radijo įrangą“.

 

Asociacija INFOBALT, papildomai išklausiusi geriausius pranešimus, vertindama pristatytų darbų svarbą Lietuvai, pramonei, verslui, komercializacijos galimybes, naujų informacinių technologijų naudojimą tyrimuose ir versle, atliks galutinį pristatytų konferencijoje darbų vertinimą ir atrinktiems jauniesiems mokslininkams skirs konferencijos stipendijas, kurios laimėtojams bus įteiktos iškilmingame baigiamajame renginyje LMA dalyvaujant renginio globėjui Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei, švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei, INFOBALT vadovybei bei atstovams, Lietuvos mokslų akademijos vadovybei ir komisijų nariams.

LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus ir LMA Technikos mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA