• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skelbiamas 2023 metų LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursas

2023 03 29

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko (toliau – LR Prezidentų) vardinių stipendijų konkursas.

Paraiškos priimamos 2023 m. balandžio 3 d. – gegužės 1 d.

LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.

Iš viso skiriama 30 LR Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų (valstybinių ir nevalstybinių) studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose. Kandidatus stipendijoms atrenka aukštosios mokyklos.

Kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatus pagal Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatuose nurodytas studijų krypčių grupes. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Atrinktų kandidatų sąrašą aukštosios mokyklos teikia iki 2023 m. balandžio 26 d. Valerijai Paškauskienei, el. paštu v.paskauskiene@lma.lt

Konkursui registruojasi ir elektroninę paraiškos formą pildo patys aukštosios mokyklos atrinkti kandidatai, gavę atsakingųjų asmenų patvirtintas pažymas apie paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir visuomeninės veiklos įvertinimus (teikimas-rekomendacija), Lietuvos mokslų akademijos svetainės paraiškų registravimo sistemoje adresu  https://konkursai.lma.lt

Su konkurso nuostatais ir reglamentu galite susipažinti http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos.

Lietuvos mokslų akademijos informacija