Naujienos

Prisimenant vieną žymiausių Lietuvos miškininkų – akademiką Remigijų Ozolinčių

2023 04 21

Balandžio 20 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Miškų institute (MI) vyko atminimo popietė, skirta akademiko Remigijaus Ozolinčiaus (1956–2013) 10-osioms mirties metinėms. Renginys prasidėjo lankant akademiko R. Ozolinčiaus kapą Romainių 2-osiose kapinėse, kur buvo uždegta žvakelė ir akad. R. Ozolinčiaus sesuo perskaitė akademiko sukurtą eilėraštį.

Prie akad. Remigijaus Ozolinčiaus kapo. 

R. Ozolinčius gimė 1956 m. lapkričio 14 d. Skomantų km., Klaipėdos r., mirė 2013 m. balandžio 10 d. Kaune. 1975 m. aukso medaliu baigė Tauragės 2-ąją vidurinę mokyklą, 1980 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete įgijo aukštąjį miškų ūkio inžinieriaus išsilavinimą. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Lietuvos miškų institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, nuo 1987 m. buvo vyresn. mokslinis bendradarbis, 1994–1997 m. – direktoriaus pavaduotojas mokslui, nuo 1997 m. – vyriaus. mokslo darbuotojas, 1997–2010 m. – direktorius. Nuo 2010 m. – LAMMC direktoriaus pavaduotojas ir LAMMC MI direktorius. 1985 m. apgynė gamtos mokslų kandidato, 1997 m. – habilituoto gamtos mokslų daktaro disertacijas. Pasiūlė originalią medžių tvarumo teoriją. 2000 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Stažavosi Didžiojoje Britanijoje, JAV, Lenkijoje.

2004 m. R. Ozolinčius išrinktas Lietuvos mokslų akademijos (LMA) nariu ekspertu, 2011 m. – tikruoju nariu. Nuo 2012 m. buvo LMA ŽŪMMS Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas.

Akad. Remigijaus Ozolinčiaus darbų paroda.

R. Ozolinčiaus mokslinių tyrimų tematika – miškininkystė, miško ekologija, miško ekosistemų tvarumas, miškų digresijos ir monitoringas, medžių bei medynų sandaros pokyčių morfometrinė indikacija. Darbų rezultatai reikšmingi sprendžiant medynų formavimosi, miško ekosistemų tvarumo, miškų būklės diagnostikos, klimato kaitos poveikio miškams problemas. Paskelbė per 400 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, taip pat yra daugiau nei 30 knygų ir monografijų autorius.

Nuo 2010 m. buvo žurnalo „Baltic Forestry“ vyriausiasis redaktorius, taip pat įvairių tarybų ir kitų institucijų narys – dalyvavo Tarptautinės miško tyrėjų organizacijų sąjungos (IUFRO) Tarptautinėje taryboje, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiume, Miškų ūkio konsultacinėje taryboje prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio mokslo taryboje, LAMMC MI bei Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto tarybose. R. Ozolinčiaus mokslinė veikla įvertinta daugeliu apdovanojimų ir premijų: įteiktas parodos „Žmogus ir miškai“ pirmojo laipsnio diplomas (Maskva, 1988), skirta Britų tarybos premija (1992), taip pat – LR švietimo ir mokslo ministerijos premijos už mokslo populiarinimo darbus (2004, 2007, 2008), Lietuvos mokslo premija (2004, kartu su bendraautoriais).

Atminimo popietėje, skirtoje akademiko R. Ozolinčiaus 10-osioms mirties metinėms, dalyvavo LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas, LAMMC pavaduotojas MI veiklai dr. Marius Aleinikovas, LMA ŽŪMMS pirmininkas akad. Vidmantas Stanys ir kiti ŽŪMMS nariai, akad. R. Ozolinčiaus kolegos bei artimieji.

Renginio dalyviai.

Tardamas įžangos žodį LAMMC direktorius dr. G. Brazauskas dalijosi prisiminimais apie profesorių iš savo studijų laikų. Atviravo, kad kaip šiandien atsimena reiklaus ir nuoširdaus dėstytojo skvarbų žvilgsnį. LMA ŽŪMMS pirmininkas akad. V. Stanys pristatė akad. R. Ozolinčiaus turiningą veiklą (2004–2013) Mokslų akademijoje.

Akad. Vidmantas Stanys.

Miškininkystės ir ekologijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Vidas Stakėnas buvo R. Ozolinčiaus kolega, kaimynas, draugas. Atminimo popietės dalyviams V. Stakėnas pristatė žymaus miškininko kelią nuo mokyklos, studijų iki profesoriaus.

Akad. R. Ozolinčiaus sesuo pasidalijo prisiminimais iš jų vaikystės ir pabrėžė, kad dar antroje klasėje R. Ozolinčius sakė, kad bus miškininkas ir nuo pat mažens ėjo šio tikslo link.

Prisiminimais dalijosi kolegos prof. Remigijus Daubaras, dr. Česlovas Bobinas ir kiti.

Renginio dalyviai.

Apie žymų miškininką kalbėjusieji pabrėžė, kad R. Ozolinčius buvo tikras eruditas, labai inteligentiškas ir charizmatiškas žmogus. Dar mokantis mokykloje susiformavo polinkis į kūrybinį darbą. Turėdamas literato gyslelę, R. Ozolinčius mokslinių tyrimų rezultatus ir kitas žinias sugebėjo pateikti populiaria forma. Mėgo fotografuoti, rasdavo laiko net kurti eilėraščius, buvo aistringas keliautojas, aplankęs daugelį tolimų ir egzotiškų šalių. Jis visuomet pasižymėjo dideliu darbštumu, kruopštumu, aktyvumu, principingumu, kartu buvo nuoširdus, labai draugiškas ir rūpestingas jį supantiems žmonėms. Jo gyvenimą tiksliausiai apibūdintų žodis „degė“. Toks jis išliks visų jį pažinojusiųjų atmintyje.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
GALERIJA. Gintarės Naujokienės nuotraukos