• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrosios narės vyriaus. mokslo darbuotojos hum. m. dr. Dalios Klajumienės sukaktuvės

2023 05 02
 
Akad. dr. Dalia Klajumienė – talentinga, produktyvi, ilgametė Vilniaus dailės akademijos (VDA) Dailėtyros instituto mokslininkė, nuo 2019 m. – instituto direktorė; 2021 m. išrinkta Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare (menotyra).

Mokslinių interesų kryptis: Lietuvos dailė XVI–XX a. pr.; pasaulietinių pastatų interjerų dekoras; dailės paveldo apskaita ir apsauga.

Per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią mokslininkės karjerą akad. D. Klajumienė paskelbė daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių, parengė tris monografijas, sudarė dvylika mokslinių leidinių, aktyviai skaito pranešimus, dalyvauja, rengia, koordinuoja nacionalines ir tarptautines mokslines konferencijas, mokslo, mokslo populiarinimo ir edukacinius projektus. Akad. D. Klajumienė naujausiais tyrimais nuolat papildo VDA studentams skaitomus paskaitų kursus, žinias panaudoja vadovaudama magistrantų ir doktorantų darbams.

Dr. D. Klajumienei 2017 m. skirta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai“.

Gerbiamoji Akademike,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejaus proga.

Jūsų svarūs darbai įnešė didelį indėlį į Lietuvos dailės istorijos tyrimus, ypač atliekant išskirtinai aukšto tarptautinio lygio fundamentinius Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimus, kurių rezultatai labai aktualūs paveldosaugos teorijai ir restauravimo praktikai.

Jūsų mokslo organizavimo, ekspertiniai, jaunimo ugdymo darbai ir pilietinės iniciatyvos daug prisideda prie visuomenės švietimo ir lavinimo.

Išleistos monografijos ir studijos, mokslo straipsniai, paskelbti prestižiniuose leidiniuose, mokslo populiarinimo straipsniai ir paskaitos visuomenei, dalyvavimas televizijos ir radijo laidose, aktyvi veikla tarptautiniuose projektuose, mokslinėse konferencijose, bendradarbiavimas su muziejais rengiant parodas, leidžiant knygas, – tai vis Jūsų darbai, garsinantys Lietuvos vardą.

Linkime Jums, miela Akademike, kūrybinės sėkmės, svarbių atradimų, prasmingų veikalų ir asmeninės laimės.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vytautas Nekrošius
2023 m. gegužės 2 d.

Akad. Dalios Klajumienės straipsnį „Kodėl svarbu tyrinėti XIX a.–XX a. pirmosios pusės koklinių krosnių gamintojų produkcijos ženklinimą?“ skaitykite čia