• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skirtos INFOBALT stipendijos

2023 05 02

Kovo 23 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų bei Technikos mokslų skyrių ir asociacijos INFOBALT remiama 11-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“. Svarbiausi šios konferencijos tikslai: inicijuoti taikomąją mokslinę veiklą, skatinti jaunųjų mokslininkų susidomėjimą ir aktyvumą, stiprinti Lietuvos mokslo, studijų bei verslo bendradarbiavimą, įtraukti jaunuosius mokslininkus į verslo organizacijų veiklą, keistis informacija apie vykdomus mokslinius tyrimus ir jų sklaidą, spartinti mokslinių rezultatų praktinį naudojimą.

Pirmojo etapo metu konferencijos organizacinio komiteto ekspertai atskirose sekcijose išklausė, aptarė bei vertino kiekvieną pranešimą ir atrinko geriausiuosius INFOBALT stipendijų konkursui. Asociacijos INFOBALT komisija papildomai išklausė šiuos atrinktus pranešimus, atliko galutinį vertinimą ir jauniesiems mokslininkams skyrė konferencijos stipendijas, kurios nugalėtojams buvo įteiktos š. m. balandžio 26  d. LMA vykusiame iškilmingame renginyje.

Iš kairės: akad. Leonas Valkūnas, LMA prezidentas Jūras Banys, LR Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė ir asociacijos INFOBALT vadovas Virgilijus Dirma.

Renginį vedė LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas. Konkurso nugalėtojus sveikino LMA prezidentas akad. Jūras Banys, LR Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė, asociacijos INFOBALT vadovas Virgilijus Dirma, generalinio INFOBALT stipendijos rėmėjo AB „INVL Technology“ direktorius Kazimieras Tonkūnas, akad. Feliksas Ivanauskas.

Iš kairės: akad. Feliksas Ivanauskas, AB „INVL Technology“ direktorius Kazimieras Tonkūnas, LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė Silva Aukštinaitienė, akad. Leonas Valkūnas, LMA prezidentas Jūras Banys ir kiti.

Kalbėjusieji pasidžiaugė, kad šios mokslų krypties konferencija yra ne proginis, o reguliarus kasmetinis jaunųjų mokslininkų forumas, kad jai dėmesį skiria LR Vyriausybė, gausus būrys verslo organizacijų. Taip pat buvo pažymėta, kad tarp konferencijos pranešėjų vyravo universitetų magistrantai, doktorantai, projektų inžinieriai, tyrėjai. Taigi beveik visi konferencijoje pristatyti tyrimai glaudžiai susiję su valstybės paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms strategija, vadinamąja sumaniąja specializacija. Po prezidento sveikinimo muzikiniu kūriniu laureatus pasveikino Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinė Izabelė Vasiliauskaitė (mokytojas Dainius Puišys), koncertmeisterė Virginija Blotnienė.

Dainininkė Izabelė Vasiliauskaitė ir koncertmeisterė Virginija Blotnienė.

INFOBALT stipendijų konkurse dalyvavo devyni kandidatai. INFOBALT komisija skyrė tris pagrindines stipendijas (po 1 800 EUR) ir šešias skatinamąsias stipendijas (po 200 EUR):

doktorantui Aurimui KOPŪSTUI (VU Gyvybės mokslų centras), „Pavienių molekulių fluorescencine mikroskopija ir super-rezoliuciniu vaizdinimu paremti baltymų-DNR sąveikos tyrimai in vitro ir in vivo“;
dr. Evelinai DUDUTIENEI (FTMC),„GaAsBi kvantinių struktūrų technologinių parametrų sąsajų su optinėmis savybėmis tyrimas“;
dr. Viliui VERTELIUI (FTMC),„Aukštatemperatūrių superlaidininkų taikymas elektromagnetinėse svaidyklėse“;
doktorantei Raimondai BOGUŽAITEI (FTMC),„Polipirolo modifikavimas ir pritaikymas elektrocheminio jutiklio kūrimui“;
doktorantei Deimantei VAITUKAITYTEI (KTU),„Enamino fragmentą turinčių puslaidininkių molekulinė inžinerija ir jų pritaikymas efektyviems hibridiniams saulės elementams“;
dr. Ernestai BUŽAVAITEI-VERTELIENEI (FTMC), „Stiprioji sąveika hibridinėse plazmoninėse būsenose bei jų taikymas optiniams biojutikliams“;
doktorantui Giedriui JOČBALIUI (VGTU),„LIPIT dinaminės identifikacijos testo skaitinis modeliavimas“;
dr. Tadui DAMBRAUSKUI (KTU), „Metalų jonų įtaka kalcio hidrosilikatų (Cao/Sio2=1,5) savybėms“;
doktorantui Karoliui STANKEVIČIUI (VU Fizikos fakultetas),„Daugiajuosčių GNSS signalų įrašymas ir atkūrimas naudojant programuojamo radijo įrangą“.

Bendra laureatų ir konferencijos organizatorių nuotrauka.

Pabaigos žodį tarė LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius. Jis pasidžiaugė, kad daug metų stebint jaunųjų mokslininkų konferencijas matyti, jog mokslininkai moka puikiai pristatyti savo idėjas. Apdovanojus laureatus, už pagalbą organizuojant konferenciją LMA padėkos raštais buvo apdovanoti verslo organizacijų atstovai.

Parengė LMA Technikos mokslų skyriaus vyriausioji koordinatorė Valerija Paškauskienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA