• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Mokslininkai skatina ES naudoti tik švarią energetiką

2023 05 03

Balandžio 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko tarptautinis seminaras „Tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje galimybės Lietuvai, skatinančios ES perėjimą prie švarios energetikos / International research collaboration opportunities: fostering EU Clean Energy transition in Lithuania“.

Renginį organizavoEuropos energetikos mokslinių tyrimų aljansas (angl. European Energy Research Alliance, EERA), kurios nariu yra ir Lietuvos energetikos institutas, bei Lietuvos mokslų akademija. Lietuva aktyviai siekia sėkmingai įgyvendinti energetikos pertvarkos tikslus ir deklaruojamą politiką, kad būtų sukurta mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika. Tačiau kartu su kitomis mažiau įsitraukusiomis šalimis ji menkai dalyvauja mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje bei įgyvendinant Europos Sąjungos strateginių energetikos tyrimų planą. Todėl, palyginti su sėkmingesnėmis valstybėmis narėmis, ji gavo tik nedidelę dalį ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ biudžeto lėšų.

Šiame seminare išsamiai apžvelgta Europos politika, strategija, ES finansavimo programos ir bendradarbiavimo galimybės, kuriomis gali naudotis Lietuvos mokslo bendruomenė, siekiant aktyviau dalyvauti strateginių energetikos tyrimų plano procese.

Plačiau apie renginį Lietuvos energetikos instituto tinklalapyje
https://www.lei.lt/eera-organizuotas-informacinis-renginys-skirtas-informuoti-apie-tarptautinio-bendradarbiavimo-moksliniu-tyrimu-srityje-galimybes-lietuvoje/

Parengė LMA Technikos mokslų skyriaus vyriausioji koordinatorė Valerija Paškauskienė