Naujienos

Ukrainos mokslininkams – Lietuvos mokslų akademijos iniciatyva nupirkti serveriai

2023 05 05

Tęsiant paramą Ukrainai, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) vadovybės iniciatyva nupirkti ir Ukrainos nacionalinei mokslų akademijai (UNMA) perduoti du serveriai. Rusijai griaunant Ukrainos miestus, kelius ir kitą šalies infrastruktūrą, įskaitant mokslo ir studijų įstaigas, tyrimų institutus, 2022 m. gruodžio mėn. LMA ėmėsi iniciatyvos ir kvietė aukoti Ukrainos mokslininkams paremti. Už surinktas lėšas buvo nupirkti du didelio galingumo elektros generatoriai, dėl kurių Ukrainos mokslo institutuose dirbantys mokslininkai gali tęsti vykdomus tyrimus.


LMA iniciatyva nupirkti generatoriai ir serveriai Ukrainos mokslininkams

LMA prezidentui Jūrui Baniui bendraujant su UNMA prezidentu prof. Anatolijumi Zagorodnijumi (Anatoly Zagorodny), paaiškėjo, kad Ukrainos mokslininkams taip pat trūksta serverių interneto portalui sustiprinti. Tęsdama pradėtą iniciatyvą ir kviesdama Lietuvos mokslo bendruomenę nelikti abejingai, LMA iš surinktų lėšų nupirko du serverius, kurie šiemet balandžio mėn., padedant  VšĮ „Stiprūs kartu“ iniciatoriui ir vadovui Edmundui Jakilaičiui, buvo pristatyti į Kyjivą.

Prof. A. Zagorodnijus padėkos rašte pažymėjo, kad šiais Ukrainos mokslui sunkiais laikais partnerių ir draugų parama, ypač LMA pagalba, skatina mokslinius tyrimus ir patvirtina mokslo bendruomenės vienybę. UNMA prezidentas taip pat pabrėžė, kad LMA pagalba yra tvirtas pagrindas tolesniam įvairiapusiškam bendradarbiavimui.


Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos prezidento prof. A. Zagorodnijaus padėkos raštas

LMA nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šios iniciatyvos, ir, esant galimybėms, tikisi padėti Ukrainos mokslininkams ir ateityje. LMA kreipėsi į akademikus ir darbuotojus, prašydama skirti 1,2 proc. ar pasirinktą jo dalį iš sumokėto pajamų mokesčio nuo 2022 m. pajamų šiam tikslui.

Kaip skelbta 2023 m. kovo mėn. Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) ir Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA) organizuotoje konferencijoje „Vieneri karo Ukrainoje metai: poveikio mokslo sektoriui tyrimas ir iniciatyvų rėmimas“, apie 1,6 proc. dėl karo emigravusių Ukrainos mokslininkų įsikūrė Lietuvoje, t. y. daugiau nei Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Latvijoje ar Estijoje. Daugiausia – 27 proc. – iš Ukrainos išvykusių mokslininkų emigravo į Lenkiją, 22 proc. – į Vokietiją.

Parengė LMA prezidento vyriausioji referentė Evelina Baronienė