• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Algirdui Juozui Motuzui – 80

2023 05 08

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga.

Džiaugiamės Jūsų pasiekimais ir nuopelnais Lietuvos žemės ūkio mokslui ir šalies agronomijos mokslų sklaidai. Jūsų turininga patirtis, kompetencija, kūrybiškumas ir nepaprastas darbštumas bei aktyvi mokslinė ir visuomeninė veikla labai daug prisidėjo prie Lietuvos dirvožemio mokslo puoselėjimo. Daug nuveikta tobulinant dirvožemio klasifikaciją, rūpinantis dirvožemio ekologija ir ieškant sprendimų jo taršai apriboti. Itin svarūs Jūsų nuopelnai puoselėjant agronomijos mokslo istoriją. Jūsų išleistos monografijos ir knygos – tai nepaprastas paminklas įamžinant Lietuvos žemės ūkio mokslininkų atminimą.

Sveikindami jubiliejaus proga, dėkojame už nuoširdžią veiklą Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje bei ilgametį vadovavimą Lietuvos dirvožemininkų draugijai.

Linkime visokeriopos sėkmės, stiprios sveikatos, nuostabių ir kūrybingų dienų Jūsų tolesniame gyvenimo kelyje.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas Vidmantas Stanys
2023 m. gegužės 8 d.
Vilnius

Plačiau apie akad. Algirdą Juozą Motuzą skaitykite