• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Tarptautinės mokslo tarybos konferencijoje aptarta mokslo politika ir plėtros perspektyvos

2023 05 16

Gegužės 10–12 dienomis Paryžiuje Tarptautinė mokslo taryba (International Science Council, ISC) surengė ISC narių konferenciją „Sinergijos pritaikymas moksle / Capitalizing on synergies in science“, kurioje dalyvavo 300 atstovų iš 150 organizacijų. Lietuvos mokslų akademija (LMA) yra viena iš ISC narių. Jai konferencijoje atstovavo LMA prezidentas Jūras Banys ir viceprezidentas Zenonas Dabkevičius.

Tarptautinė mokslo taryba (ISC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas – plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti pasaulio mokslininkus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje veikloje, kelti ir spręsti mokslo ir visuomenės svarbiausias problemas.

ISC Mokslo ateities centro direktorius Mathieu Denis.

ISC sudaro daugiau kaip 230 pasaulinių narių, įskaitant tarptautines gamtos, socialinių bei humanitarinių mokslų sąjungas ir asociacijas, nacionalines bei regionines mokslo organizacijas, mokslų akademijas ir mokslo tarybas.

Atidarydamas konferenciją ISC prezidentas Piteris Glakmenas (Peter Gluckman) pažymėjo, kad visuomeniniai mokslo principai kinta greitai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame nuolat didėja mokslo konkurencija. Jis pakvietė visus konferencijos dalyvius pagalvoti, kaip suvienyti pastangas, kurios padėtų pasiekti svaresnių taikomųjų rezultatų ir sustiprintų mokslo svarbą visuomenėje. Kiekviena šalis, kiekvienas regionas savo rezultatais gali prisidėti prie pasaulinių istorijos tyrimų, socialinių mokslų, lingvistikos, ekonomikos klausimų sprendimo.

Konferencijos dalyviai.

Konferencijos dalyviai kalbėjo apie mokslo svarbą ir jos neįkainojamą reikšmę pasauliniu ir regioniniu mastu. Mokslas turi skatinti ne tik ekonomikos plėtrą, bet ir spręsti žmonių sveikatingumo gerinimo, socialines, gamtosaugines ir ekologines problemas, padėti išsaugoti visą žemę ir vandenynus. Daugelis pabrėžė, kad svarbiausi yra mokslu grįsti sprendimai ir vienas tikslų – pasiekti, kad politikai ir visuomenė tikėtų mokslu.

Svarstyta, kokie prioritetai svarbūs mokslui, kuria linkme reikia kreipti mokslinius tyrimus. Be abejo, svarbiausios temos yra klimato kaita, energetika, pandemijų suvaldymas. Pabrėžta socialinių mokslų, kurie jungia visus mokslus, svarba. Konstatuota, kad geriausi ir praktiškiausi rezultatai pasiekiami vykdant tarpdisciplininius tyrimus. Juos būtina skatinti – apie tai kalbama jau nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio, tačiau mokslininkų ir mokslo institucijų vertinimo metodikos daugelyje šalių prie to neprisideda.

ISC valdybos nariai. Iš kairės: Estijos mokslų akademijos prezidentas Tarmo Soomere, Italijios mokslų akademijos narė Augusta Maria Paci, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys.

Diskutuota, kad nėra didelių mokslo kokybės skirtumų išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Gabūs mokslininkai iš neturtingų šalių emigruoja į turtingas, kuriose jiems suteikiamos puikios socialinės garantijos ir jie gali dirbti moderniose gerai prižiūrimose laboratorijose. Dėl to skirtumai dar labiau ryškėja. Kilo klausimų, kaip plėtoti mokslą kariaujančiose šalyse ir ypač – kaip padėti nuo agresijos besiginančioms šalims.

Daugelis pranešėjų kalbėjo, kad moderniam mokslui labai svarbu rezultatus pritaikyti praktikoje, tačiau realiame gyvenime mokslininkai labiau skatinami už teorinių tyrimų rezultatus nei praktinių.

Iš kairės: Estijos mokslų akademijos prezidentas Tarmo Soomere, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas Zenonas Dabkevičius, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys ir Moldavijos mokslų akademijos prezidentas Ion Tiginyanu.

Vienas konferencijos pranašumų, kad per kavos ir pietų pertraukas mokslininkai iš skirtingų šalių galėjo pabendrauti tarpusavyje, aptarti dvišalio arba daugiašalio bendradarbiavimo projektus. Ketinimus pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su LMA pareiškė Moldavijos ir Slovakijos mokslų akademijų prezidentai. Baltijos šalių bendradarbiavimo tolesnė plėtra aptarta su Norvegijos, Estijos ir Vokietijos atstovais.

Daugiau apie konferenciją ir jos dokumentus skaitykite https://council.science/events/2023-members/

Parengė akad. Zenonas Dabkevičius
Autoriaus nuotraukos