• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Paskaita-seminaras „Magnetinės sintezės tyrimai – artėjant prie tikslo: elektros energija iš sintezės reakcijų“

2023 05 26

2023 m. gegužės 24 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Technikos mokslų skyriaus išplėstinis seminaras, kuriame EUROfusion programos vadovas prof. Tony Donné skaitė paskaitą „Magnetinės sintezės tyrimai – artėjant prie tikslo: elektros energija iš sintezės reakcijų“. 

Akad. Algirdas Kaliatka ir prof. Tony Donné.      

Seminarą, savo pasveikinimu pradėjo LMA prezidentas akad. Jūras Banys. Renginį vedė akad. Algirdas Kaliatka.    

LMA prezidentas akad. Jūras Banys. 

Dalyvavo akademikai iš Technikos ir Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrių, mokslininkai iš Lietuvos energetikos instituto (LEI) ir Vilniaus universiteto (VU).  Profesorius Tony Donné prisistatė trumpai papasakodamas, kad branduolinės sintezės tyrimuose dalyvauja nuo 1985 m., o EUROfusion programai vadovauja nuo 2014 m.

LEI direktorius prof. Sigitas Rimkevičius ir dr. Egidijus Urbonavičius (LEI).

Savo paskaitoje jis apžvelgė šiuo metu vystomas branduolių sintezės technologijas, kiekvienos jų vystymosi istoriją, privalumus, trūkumus ir naujausius pasiekimus. Šiuo metu įgyvendinamas kelrodis, kaip pasiekti elektros gamybą branduolių sintezės reaktoriuose. Dedamos pastangos, kad pirmoji tokio tipo demonstracinė elektrinė galėtų pradėti veikti iki 2045 m. T. Donné atkreipė dėmesį į tai, kad technologijos, kurios buvo sukurtos moksliniams branduolių sintezės tyrimams atlikti, šiuo metu yra pritaikomos ir kitose srityse: medicinoje, aplinkosaugoje ar aviacijoje.

LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Technikos mokslų skyriaus vyr. koordinatorė Valerija Paškauskienė, akad. Algirdas Vaclovas Valiulis, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus vyr. koordinatorė dr. Jadvyga Olechnovičienė.

Po paskaitos vyko diskusija, kurios metu mokslų akademijos nariai ir kiti dalyviai teiravosi apie kuriamos technologijos perspektyvas pasaulyje, ypač atsižvelgiant į aktyviai vystomas kitas technologijas, tokias kaip saulės ir vėjo energetika. Domėjosi apie dalelių greitintuvų pritaikymą branduolių sintezės technologijų kūrime, bei branduolių sintezės reaktorių saugą.

 

Iš kairės: LMA Organizacinio skyriaus vadovas dr. Andrius Bernotas, dr. Romualdas Kisielius (VU), dr. Rasa Karpuškienė (VU), dr. Egidijus Norvaišas (VU), akad. Gytis Juška, akad. Vidmantas Gulbinas.

Seminaras buvo įdomus ir naudingas, nes nedažnai pasitaiko galimybė susitikti su tiek patirties ir žinių turinčiu aukšto lygio specialistu.

Parengė akad. prof.  Algirdas Kaliatka
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA