• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Paminėtos akademiko Juozo Dalinkevičiaus 130-osios gimimo metinės

2023 06 15

Birželio 8 d. LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius bei LMA skyrius „Mokslininkų rūmai“ organizavo konferenciją „Akademikui Juozui Dalinkevičiui (1893–1980) – 130“.

Konferencijos dalyvius muzikiniu kūriniu pasveikino akademiko Juozo Dalinkevičiaus sūnėnas smuikininkas Gediminas Dalinkevičius.

Smuiku griežia Gediminas Dalinkevičius.

Įžangos žodį tarė LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininko pavaduotojas akad. Vaidutis Kučinskas. Akademikas J. Dalinkevičius yra iškili asmenybė Lietuvos geologijos moksle – tai geologas ir kalnų inžinierius, geologinių žemėlapių kūrėjas, mineralinių žaliavų tyrinėtojas, geologijos mokslo istorikas, muziejininkas. Kalnakasybos instituto Sankt Peterburge (Rusija) ir Lietuvos universiteto Kaune absolventas, Graco (Austrija) universiteto doktorantas, pedagogas, Lietuvos ir Vytauto Didžiojo universitetų Kaune Geologijos katedros darbuotojas, docentas, profesorius, Vilniaus universiteto Geologijos katedros, Kauno universiteto ir Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) Inžinerinės geologijos katedros vedėjas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, pirmasis Geologijos instituto direktorius akademikas J. Dalinkevičius yra moderniosios Lietuvos geologijos pradininkas. Jis padėjo pagrindus daugeliui geologijos krypčių, suformavo geologinių sistemų paleontologinį pagrindą. J. Dalinkevičiaus mokslinį palikimą sudaro gausios publikacijos, archyvinė ir rankraštinė medžiaga, taip pat balso įrašai, korespondencija, didelis nuotraukų archyvas. Jo mokslinė veikla nuo 1919 m. truko net 61-erius metus. Lietuvos fundamentaliosios geologijos žinovas akademikas J. Dalinkevičius aktyviai reiškėsi moksliniame ir pedagoginiame darbe, sukūrė Lietuvos geologijos mokyklą. Fundamentaliosios stratigrafinės geologijos, paleontologijos, tektonikos žinios pelnė jam pripažinto geologijos ir mineralinių žaliavų eksperto vardą. Jo indėlis į krašto geologiją pelnytai didžiai vertinamas, o jis pats savo mokslo darbais paliko neišdildomą pėdsaką Lietuvos mokslo istorijoje.

Dr. Leonora Živilė Gelumbauskaitė, akad. Algimantas Grigelis ir akad. Vaidutis Kučinskas.

Konferencijoje buvo perskaityti šie pranešimai: „Profesorių domino geologinių sluoksnių logika“ (akademikas Algimantas Grigelis), „Lietuvos vardas tarptautinėje stratigrafinėje skalėje“ (prof. dr. Andrejus Spiridonovas), „Profesorius Juozas Dalinkevičius ir Pabaltijo tektonika“ (dr. Jurga Lazauskienė).

Iš kairės: akad. Albertas Bitinas, dr. Jurga Lazauskienė,  prof. dr. Andrejus Spiridonovas.

Prisiminimais apie Akademiką pasidalijo prof. Algimantas Jurgaitis, bendradarbiai doc. Antanas Brazauskas, dr. Vytautas Narbutas ir kiti.

Iš kairės:  dr. Vytautas Narbutas, doc. Antanas Brazauskas, fotografas Rimantas Dichavičius, akad. Vytautas Jonas Sirvydis, dr. Leonora Živilė Gelumbauskaitė, akad. Algimantas Grigelis.

Birželio 13 dieną  Lietuvos mokslų akademijos delegacija aplankė akademiko Juozo Dalinkevičiaus kapą Pamūšio kaime (Ukmergės r.), kuriame gimė ir palaidotas žymusis Lietuvos geologijos patriarchas.

 

Prie J. Dalinkevičiaus kapo Pamūšio kapinėse ( Valentino Baltrūno nuotrauka).

Prie kapo susirinko Akademiko mokiniai akademikas Algimantas Grigelis, prof. Algirdas Jurgaitis, habil. dr. Valentinas Baltrūnas, dr. Leonora Živilė Gelumbauskaitė, dr. Eugenija Rudnicaitė, dukra Regina Nijolė ir jos vyras Valentinas Arūnai. Pamūšio kaime aplankytas Profesoriaus 100-osioms gimimo metinėms pastatytas paminklinis kryžius bei  memorialinė lenta istoriniam Pamūšio kaimui.

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus vyriausioji koordinatorė dr. Jadvyga Olechnovičienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA