• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Tarptautinė konferencija „Naujos branduolinių reaktorių tendencijos: mažieji moduliniai reaktoriai. Pirmaujančių šalių ir kūrėjų patirtis“

2023 06 19

Birželio 15 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos (LBEA) ir Lietuvos mokslų akademijos (LMA) surengta tarptautinė konferencija „Naujos branduolinių reaktorių tendencijos: mažieji moduliniai reaktoriai. Pirmaujančių šalių ir kūrėjų patirtis“. Prie konferencijos organizavimo prisidėjo ir Lietuvos bei užsienio verslo įmonės (UAB „Toromega“, UAB „Tecos“ ir „Orlen Synthos Green Energy“). 

Pagrindiniai konferencijos tikslai buvo aptarti branduolinės energetikos situaciją įvairiose Europos Sąjungos šalyse, mažųjų modulinių reaktorių (MMR) vaidmenį ir perspektyvas, jų plėtrą ir dislokavimą bei saugos tyrimus vykdant Europos Sąjungos finansuojamus EURATOM projektus.

Konferencijos tema šiuo metu ypač aktuali, todėl joje dalyvavo beveik 90 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio akademinės bendruomenės, verslo, politikos ir MMR technologijų lyderiai iš įvairių pasaulio šalių. Renginyje dalyvavo ir atstovai iš Lietuvos energetikos agentūros, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, LR užsienio reikalų ministerijos, LR energetikos ministerijos, Ignalinos AE, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos energetikos instituto, Fizinių ir technologijos mokslų centro, Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, NATO energetinio saugumo kompetencijos centro, Lietuvos ambasadorių klubo. Taip pat dalyvavo ambasadoriai ir atstovai iš Japonijos, Lenkijos, Estijos, Danijos ambasadų. Konferencija domino ir verslo atstovus iš įmonių UAB „Fipra Lithuania“, UAB „Tecos“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Nucleus Consulting“, UAB „Toromega“, AB „Kauno energija“ ir kt. Konferencija vyko anglų kalba.

Iš kairės: LBEA prezidentas Osvaldas Čiukšys, LMA prezidentas Jūras Banys, dr. Tadas Kaliatka, LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius.

Konferencija prasidėjo LBEA prezidento Osvaldo Čiukšio bei LMA prezidento Jūro Banio sveikinimu. Konferencijos dalyvius pasveikino ir Europos branduolinės draugijos prezidentas Leonas Cizeljis (Leon Cizelj).  

 

Akad. Algirdas Kaliatka, prof. Leonas Cizeljis, Osvaldas Čiukšys, dr. Sigitas Rimkevičius, dr. Tadas Kaliatka.

Visas konferencijos darbas buvo suskirstytas į keturias sekcijas. Pirmoji sekcija buvo skirta mažų modulinių reaktorių (MMR) vaidmeniui ir perspektyvoms, jų kūrimui ir dislokavimui aptarti. Šioje sekcijoje įžanginį pranešimą „Mažųjų modulinių reaktorių technologijos pažanga. Artimos ateities reaktorių paleidimo perspektyvos“ skaitė Tarptautinės atominės energijos agentūros Techninio mažųjų modulinių reaktorių technologijų plėtros skyriaus vadovas dr. M. Hadidas Subkis (M. Hadid Subki). Apie branduolines perspektyvas Europos Sąjungoje, MMR plėtrą ir Europos MMR partnerystę kalbėjo „Nucleareurope“ Teisės ir tarptautinių santykių direktorė Berta Pikamal Vicentė (Berta Picamal Vicente). Šie pirmieji du pranešėjai prie konferencijos buvo prisijungę internetu. Apie MMR plėtrą kalbėjo ir „Orlen Synthos Green Energy“ valdybos vyresnysis patarėjas prof. Vaclavas Gudovskis (Wacław Gudowski). Jis pristatė MMR diegimo programos Lenkijoje perspektyvas.

Konferencijos dalyviai.

Antroji konferencijos darbinė sekcija buvo skirta MMR saugos analizei, atliekamai vykdant EURATOM programos projektus. Profesorius ir Europos branduolinės draugijos prezidentas L. Cizeljis kalbėjo, kad branduolinės energetikos ateitis yra jaunųjų branduolinės energetikos entuziastų ir profesionalų rankose. Šis pranešimas labai sudomino konferencijoje dalyvavusius aukštųjų mokyklų profesorius. Apie ELSMOR projekto, skirto pasirengti Europos mažųjų modulinių reaktorių licencijavimui, rezultatus kalbėjo dr. Šogradis Martonas (Szogradi Marton) iš Suomijos branduolinės techninės saugos organizacijos (VTT), vadovaujančios šio projekto vykdymui. Apie kitą, panašų projektą SASPAM-SA (Mažųjų modulinių reaktorių, įgyvendinančių pasyvias švelninimo strategijas, saugos analizė – sunkioji avarija) kalbėjo dr. Fulvijus Maskaris (Fulvio Mascari), kuris yra šio projekto koordinatorius ir atstovauja Italijos branduolinės techninės saugos organizacijai (ENEA). Vykdant abu šiuos projektus dalyvauja ir Lietuvos energetikos institutas (LEI). Įvairioms technologijoms licencijuoti skirtas HARMONISE (Ateities branduolinės energetikos technologijų licencijavimo harmonizavimo link) projektas, kurio koordinatorius yra Lietuvos energetikos institutas. Šio projekto tikslus ir pirmuosius rezultatus pristatė Egidijus Urbonavičius (LEI). Šioje sekcijoje pristatyti pranešimai sukėlė įvairių diskusijų apie MMR licencijavimą, į diskusijas įsitraukė ir Ignalinos AE bei VATESI atstovai.

 

Akad. Jurgis Vilemas.

Trečiojoje konferencijos sekcijoje buvo svarstoma branduolinės energijos padėtis įvairiose ES šalyse. Apie branduolinės energijos projektus Lenkijoje kalbėjo atstovas iš Lenkijos branduolinės draugijos Pavelas Gajda (Paweł Gajda). Apie branduolinės saugos tyrimus Italijoje ir branduolinės energijos projektus Suomijoje kalbėjo dr. F. Maskaris (ENEA) ir Š. Martonas (VTT). Ambicingi Lenkijos branduolinės energijos projektai sukėlė nemažai diskusijų, sudomino ir Suomijoje kuriamas žemos temperatūros vandens šildymo branduolinis reaktorius.

Konferencijos dalyviai.

Paskutinė, ketvirtoji sekcija, buvo skirta pristatyti MMR kūrėjus ir pardavėjus. Verslo kūrėja Alba Aregui (Alba Arregui) iš „Seaborg Technologies“ pristatė „Seaborgʼs CMSR Power“ bendrovės kuriamą baržą, kurioje bus sumontuoti išlydytų druskų mišiniu aušinami moduliniai reaktoriai, atstovas iš „GE Hitachi Nuclear Energy“ Fredrikas Vitabekas (Fredrik Vitaback) kalbėjo apie mažo modulinio reaktoriaus BWRX-300 greitesnio įdiegimo perspektyvas. Šie pirmieji pranešimai buvo pristatyti internetu. Auditoriją domino finansiniai aspektai: statybos bei gaminamos elektros energijos ir šilumos kaina. Labai įdomūs buvo AS „Fermi Energia“ generalinio direktoriaus Kalevo Kalemetso (Kalev Kallemets) ir PKN „Orlen“ valdybos viceprezidento bei „Orlen Synthos Green Energy“ vykdomojo direktoriaus Jaroslavo Dibovskio (Jarosław Dybowski) pranešimai. Pirmasis buvo skirtas energijos kainoms, naudojant mažus modulinius reaktorius Baltijos šalyse, apžvelgti, o antruoju pranešimu buvo plačiau aptartas BWRX-300 pasirinkimas Lenkijoje. Šie pranešimai labai sudomino lietuvius klausytojus, nes tai mūsų kaimynų patirtis.  

Konferenciją vedė ir atskiroms sekcijoms vadovavo LBEA prezidentas O. Čiukšys, LEI direktorius Sigitas Rimkevičius ir LEI darbuotojai Algirdas Kaliatka bei Tadas Kaliatka. Konferencija buvo labai įdomi ir sukėlė nemažai diskusijų, todėl galvojama ir ateityje organizuoti panašius renginius.

Akademikas Algirdas Kaliatka
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA