• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Matematikų birželis

2023 06 27

Stipriausi šalies matematikai birželio 21–22 dienomis rinkosi į 64-ąją Lietuvos matematikų draugijos (LMD) konferenciją. Šiais metais ją LMD organizavo kartu su Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakultetu (MIF). Į VU vykusią konferenciją užsiregistravo 127 matematikai, buvo perskaityti 85 pranešimai, iš jų trys pranešimai buvo plenariniai. Konferencijos darbas vyko septyniose sekcijose: statistikos ir jos taikymų; matematikos istorijos ir didaktikos; algebros, skaičių̨ teorijos ir geometrijos; diferencialinių lygčių ir skaičiavimo metodų; stochastinių metodų ir modelių; matematikos taikymų; teorinės informatikos.

Tradiciškai LMD konferencija prasidėjo nuo muzikos. Konferencijos dalyviams Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleivė Auksė Antanavičiūtė atliko Ferenco Listo (Ferenc Liszt) kūrinį „Vengriškosios rapsodijos“ Nr. 11. Keletą improvizacijų atliko charizmatiškasis VU Kultūros centro kolektyvas „Jazz Voices“, vadovaujamas Martyno Vilpišausko. Dalyvius sveikino VU MIF dekanas profesorius Paulius Drungilas ir LMD prezidentas profesorius Artūras Štikonas.

Buvo įteikti keturi Zigmo Žemaičio medaliai, kurie skiriami asmenims, nusipelniusiems Lietuvos švietimui, mokslui, dvasinei nacionalinei kultūrai. Šiais metais Zigmo Žemaičio medaliai skirti doc. Aivarui Novikui, doc. dr. Jurgitai Markevičiūtei, doc. dr. Kristinai Kaulakytei ir doc. dr. Rūtai Levulienei.

Pagrindinis konferencijos tikslas – supažindinti su Lietuvos universitetuose vykdomais matematiniais tyrimais. Kasmet organizuojama konferencija leidžia mokslininkų grupėms greitai keistis naujomis idėjomis. Pranešimų autoriai turi galimybę skelbti straipsnius recenzuojamame atviros prieigos mokslo leidinyje „Lietuvos matematikos rinkinys“ (https://www.journals.vu.lt/LMR).

Konferencijoje pristatyti ne tik mokslininkų iš Lietuvos pranešimai. Profesorius Liudas Giraitis, dirbantis VU ir Karalienės Marijos (Queen Mary) universitete Londone, skaitė plenarinį pranešimą „Estimation of cyclical time series: an application to Central England Temperatures“. Kitą plenarinį pranešimą „Full and partial dimension reduction in thin structures“ pristatė Prancūzijos Žano Monė (Jean Monnet) universiteto matematikas profesorius Grigorijus Panasenko (Grigory Panasenko), pastaruoju metu irgi dirbantis Vilniaus universitete.

Didelis dėmesys konferencijoje skirtas matematikos mokymui. Su šios srities problemomis supažindino profesorius Rimas Norvaiša, pristatęs plenarinį pranešimą „Dedukcinio argumento konstravimas sprendžiant mokyklinį tekstinį uždavinį“. Konferencijos metu LMD buvo sukurta Matematikos mokymo tyrimų grupė.

Lietuvos matematikų draugija įkurta 1962 m. vieno garsiausio šalies matematiko profesoriaus Jono Kubiliaus. Nuo to laiko kasmet vyksta LMD konferencijos, kurias padeda organizuoti vis kitas Lietuvoje veikiantis universitetas. LMD 65-ąją konferenciją numatoma organizuoti Kaune, padedant Kauno technologijos universiteto mokslininkams.

Lietuvos matematikų draugija (http://www.lmd.mif.vu.lt/) yra visuomeninė asociacija, kuri jungia Lietuvos matematikus – mokslininkus, pedagogus, įmonėse ir organizacijose dirbančius specialistus ir visus matematika besidominčius asmenis. Asociacijos pagrindiniai tikslai yra plėtoti Lietuvoje matematikos mokslą ir jo taikymus; rūpintis matematiniu ugdymu, visuomenės matematiniu švietimu bei kultūra; padėti Lietuvos matematikams siekti profesionalumo; ugdyti kūrybinę matematikų iniciatyvą; propaguoti mokslinių darbų rezultatus ir populiarinti matematines žinias; plėtoti bendradarbiavimą su užsienio šalių matematikų organizacijomis. Lietuvos matematikų draugija yra Europos matematikų draugijos (EMS) ir Tarptautinės matematikų sąjungos (IMU) narė. Draugijos narystė šiose asociacijose yra remiama Lietuvos mokslo tarybosprogramos „Parama akademinėms asociacijoms“.

Akademikas Jonas Šiaulys
LMD prezidentas Artūras Štikonas