Naujienos

Tarptautinis seminaras apie kritišką planetos padėtį

2023 09 05

Rugpjūčio 18–24 dienomis Eričėje (Sicilija) vyko tarptautinis seminaras, skirtas kritiškai planetos padėčiai aptarti (On Planetary Emergencies), kurį organizavo Lietuvos mokslų akademijos (LMA) užsienio narys bei fondo Ettore Majorana ir Mokslo kultūros centro prezidentas Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi). Mokslo kultūros centras nuo jo įsteigimo pradžios 1963 metais yra įsikūręs įvairiuose Eričės mieste buvusiuose vienuolynuose bei kituose senoviniuose pastatuose. Šiose Mokslo kultūros centro patalpose vyko jau 55-asis seminaras. Ettore Majorana yra privatus fondas, atsakingas už šių tarptautinių seminarų organizavimo finansavimą. A. Zikikio kvietimu šiemet seminare dalyvavo LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas Leonas Valkūnas (šių eilučių autorius).  

Seminaro tematika buvo labai plati, todėl jos programa buvo suskirstyta į sesijas: branduolinių ginklų kontrolė, perdavimas ir globali apsauga; COVID-19 pandemijos priežastys; naftos rinka ir energijos perdavimas; kritinė infrastruktūra; kibernetinio saugumo iššūkiai ir sąsajos su dabartinėmis krizinėmis situacijomis; maži moduliniai branduoliniai reaktoriai; tarša ir krizinė vandens padėtis; aplinkos tarša ir vaikų sveikata. Aptarta ir anksčiau minėtų problemų nuolatinė stebėsena.

Kadangi nagrinėjamos temos buvo plačios apimties, teko daugiau gilintis, kaip svarstomos konkrečios problemos ir dalyvauti bendrose diskusijose. Aptariant energetikos problemas buvo išsamiai nagrinėjamos įvairios strategijos, apžvelgiami strateginiai problemų sprendimo požiūriai Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pateikti galimi sprendimo keliai, skirtingi įvairiose valstijose. Buvo teigiama, kad gana perspektyvūs turėtų būti maži moduliniai branduoliniai reaktoriai, sprendžiant energetikos problemas konkrečiuose miestuose ar regionuose.

Per seminarą buvo svarstomos akademinio pobūdžio problemos. Tačiau nebuvo siūloma konkrečių problemų įveikimo kelių. Jei palygintume seminare nagrinėtas problemas su ankstesniuose seminaruose aptartais panašiais klausimais, matyti, kad trūksta konkrečių sprendimų. Vadinasi, per kitus dešimtmečius gali atsirasti naujų krizinių situacijų, kurias teks vėl spręsti.

Viduryje – tarptautinio seminaro dalyvė dr. Sheikha Alsand is Kuveito.

Pažymėta, kad šiame seminare svarstomos dvi pagrindinės problemos yra sietinos su Kinija. Tai energetikos išteklių problema ir COVID-19 pandemija. Sparčiai auganti žmonių populiacija, naudojanti esamus išteklius, yra viena iš nuolat svarstomų temų. Taip pat išsamiai nagrinėti klausimai – naftos ištekliai ir jų tiekimo problemos, pabrėžta būtinybė greta žaliosios energetikos atsižvelgti į naujas branduolinės energetikos technologijas. Sprendžiant energetikos problemas, reikia ieškoti būdų, kaip mažinti aplinkos taršą. Buvo aptarta ir žmonijos senėjimo problema, pabrėžiant jos kompleksiškumą ir sprendimų nevienareikšmiškumą. Aptartas ir didelis informacijos perteklius, atsiradus šiuolaikinėms skaitmeninėms technologijoms. Tai turi daug įtakos siekiant gerinti gyvenamąją aplinką. Svarstytos ir vandens išteklių problemos bei galimybės, kaip greitai būtų galima atkurti šį būtinąjį išteklių.

Seminare dalyvavo apie 200 įvairių sričių specialistų iš skirtingų šalių. Toks platus ir įvairiapusis problemų aptarimas yra labai įdomus ir naudingas svarstant jas siauresnio pobūdžio pasitarimuose.

Akad. Leonas Valkūnas