Naujienos

Adolfo Jucio akademiniuose skaitymuose – pranešimas apie kvantinių sistemų valdymą

2023 09 19

Šiuolaikinės teorinės fizikos pradininko Lietuvoje akademiko Adolfo Jucio gimtadienio proga rugsėjo 18 d. Fizinių ir technologijos mokslų centre įvyko tradiciniai jo vardo akademiniai skaitymai. Juos organizuoja Lietuvos mokslų akademija kartu su Lietuvos fizikų draugija. Pranešimą „Floquet inžinerija: kvantinių sistemų valdymas periodiniu poveikiu“ skaitė prof. habil. dr. Egidijus Anisimovas.

Renginio vedėjas akad. Gediminas Juzeliūnas (kairėje) ir pranešimo autorius Egidijus Anisimovas, VU Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktorius.

Pranešėjas yra iš tų aktyvių fizikų, kurie Nepriklausomybės metais pasinaudojo galimybe kelti kvalifikaciją užsienyje, paskui grįžo plėtoti mokslinio darbo Lietuvoje. E. Anisimovas 1997 m. baigė Vilniaus universitetą (VU), įgijo teorinės fizikos specializaciją ir pasirinko doktorantūros studijas Lundo universitete (Švedija). Čia jis apgynė disertaciją apie supergardeles magnetiniuose laukuose. E. Anisimovui skirta Marie Curie stipendija ir kaip vizituojantis kūrėjas jis dirbo Antverpeno universitete (Belgija). Grįžęs į Vilniaus universitetą, jis ėmė teoriškai tyrinėti kvantinius taškus, kurie kartu yra ir kvantinis, ir klasikinis objektas, ta tema apgynė habilituoto fizinių mokslų daktaro disertaciją. E. Anisimovas labai aktyviai vykdo ir pedagoginę veiklą: profesorius skaito statistinės fizikos ir kvantinės statistinės fizikos kursus, yra išleidęs vadovėlį „Statistinė fizika“ (kartu su Algirdu Matuliu). Su tuo pačiu bendraautoriumi 2009 m. pelnė Lietuvos mokslo premiją.  Šiais metais E. Anisimovas išrinktas VU Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktoriumi.

Pranešimą skaitęs prof. E. Anisimovas papasakojo apie naujausius darbus, skirtus teoriškai nagrinėti periodiškai besikeičiančias kvantines sistemas. Prancūzų mokslininkas Floquet yra pasiūlęs būdą, leidžiantį tokioms sistemoms spręsti Schrödingerio lygtį – pagrindinę kvantinės sistemos lygtį. E. Anisimovas šią teoriją plėtoja ir taiko šaltiesiems atomams, sudarantiems optinę gardelę – šviesos pluoštais suformuotą sandarą, kurioje atomai išsidėsto vienodais atstumais vienas nuo kito. Tai šiuolaikinės fizikos objektas, kuris svarbus dėl savo savybių ir taikymo galimybių. Pranešime labai aiškiai pristatyti bendri teoriniai rezultatai, iliustruoti jų taikymai. Pranešimas skaitytas lietuviškai rodant angliškas skaidres.

Adolfo Jucio akademiniuose skaitymuose daugiausia dalyvavo jaunųjų fizikų. Buvo užduota nemažai klausimų apie teorijos taikymą, kvantinės sistemos valdymą, jos pradinės būsenos sukūrimą ir kita. 

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys Gediminas Juzeliūnas
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA