• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Nobelio premijos laureatų susitikimas skiriamas fizikai

2023 09 29

Lietuvos mokslų akademija yra pasirašiusi Savitarpio supratimo memorandumą su Lindau Nobelio laureatų susitikimų taryba (Taryba) ir su Lindau Nobelio premijos laureatų susitikimų prie Konstancos ežero fondu (Fondas). Tai sudaro sąlygas jauniesiems Lietuvos mokslininkams dalyvauti Fondo organizuojamuose susitikimuose su Nobelio premijos laureatais. Susitikimų metu vyksta paskaitos, apskritojo stalo diskusijos ir specialiosios sesijos.

73-iasis Nobelio premijos laureatų susitikimas, skirtas fizikai, vyks 2024 m. birželio 30 d. – liepos 5 d. Lindau (Vokietija).

Lietuvos mokslų akademija turi galimybę nominuoti iki 3 talentingų studentų ir jaunųjų mokslininkų dalyvauti šiame renginyje. Išsami informacija apie kandidatams keliamus reikalavimus pridedama.

Tarybai ir Fondui pritarus dėl siūlomų kandidatūrų, Fondas Lietuvos atstovams sumokės 3 750 eurų dalyvio mokestį, tačiau studentą ar jaunąjį mokslininką siunčiančioji Lietuvos mokslo ar studijų institucija įsipareigoja finansuoti dalyvio gyvenimo išlaidas (1 250 eurų), o kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai arba jiems atstovaujančios institucijos.

Lietuvos mokslų akademijai pateikiamos šių dokumentų elektroninės versijos:
1) jaunojo mokslininko arba studento gyvenimo aprašymas (CV, anglų k.);
2) rekomendacinis laiškas (-ai) (anglų k.);
3) oficialus siunčiančiosios institucijos raštas dėl finansinių įsipareigojimų (lietuvių k.).

Dokumentai priimami iki 2023 m. spalio 18 d. 17 val. elektroniniu paštu v.skirgailiene@lma.lt 

PRIDEDAMA. 2023 m. Lindau  Nobelio laureatų susitikimo atrankos kriterijai.

Violeta Skirgailienė, LMA vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams