• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

2023 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui pateikti mokslo darbai

2023 10 09

2023 m. spalio 5 d. įvyko Lietuvos mokslo premijų (LMP) komisijos vadovybės ir sekcijų pirmininkų posėdis dėl 2023 m. LMP konkursui pateiktų mokslo darbų. Priimtas sprendimas, kad 2023 m. LMP konkursui pagrįstai pateikti šie skelbiami mokslo darbai.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

Humanitarinių mokslų sritis

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Gražina Daunoravičienė. Darbas „Lietuvių muzikos kultūros raida (1970–2020) muzikos genotipo požiūriu: nuo deformacijos iki naujų fenomenų“. Pateikė Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
2. Saulius Grybkauskas. Darbų ciklas „Sovietikos tyrimai Lietuvoje: nomenklatūra, KGB, ūkio plėtra ir visuomenė vėlyvuoju sovietmečiu (2008–2022)“. Pateikė Lietuvos istorijos institutas.
3. Tomas Kačerauskas. Darbų ciklas„Kūrybos komunikacijos fenomenologija: 2008–2022 m.“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
4. Mindaugas Paknys. Darbų ciklas„Pažaislio vienuolyno ir kamaldulių vienuolijos tyrimai (XVII–XIX a.) (2009–2022)“. Pateikė Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
5. Dainora Pociūtė-Abukevičienė. Darbų ciklas „Reformacija Lietuvoje: religinė mintis, italų migracija ir medicinos protestantizacija (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
6. Viktorija Šeina-Vasiliauskienė. Darbų ciklas „Lietuvių literatūros kanono tyrimai“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Socialinių mokslų sritis

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Skirmantas Bikelis. Darbų ciklas „Moderniosios nusikalstamu būdu gauto turto konfiskavimo priemonės (2013–2022)“. Pateikė Lietuvos socialinių mokslų centras.
2. Remigijus Jokubauskas. Mokslinės monografijos: „Juridinių asmenų nemokumo procesas“ (2021), „Fizinių asmenų bankroto procesas“ (2022). Pateikė Mykolo Romerio universitetas.
3. Evaldas Kazlauskas. Darbų ciklas „Psichologinio streso moksliniai tyrimai: stresinių sutrikimų diagnostika, paplitimas, įveika ir psichologinių intervencijų veiksmingumas (2013–2022)“.Pateikė Vilniaus universitetas.
4. Vitalis Nakrošis. Darbų ciklas „Viešojo valdymo reformų tyrimai (2009–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
5. Vilma Žydžiūnaitė. Darbų ciklas „Kokybinių tyrimų metodologija grįsti įrodymai bei švietimo lyderystė mokykloje ir universitete (2008–2022)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

GAMTOS, MEDICINOS IR SVEIKATOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

Gamtos mokslų sritis

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Jūras Banys, Mantas Šimėnas, Jan Macutkevič, Šarūnas Svirskas, Sergejus Balčiūnas, Vidmantas Kalendra, Robertas Grigalaitis. Darbų ciklas „Funkcinių medžiagų mikrobangų spektroskopija (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Vygintas Gontis, Aleksejus Kononovičius, Julius Ruseckas. Darbų ciklas „Statistinės fizikos metodų taikymai finansinėse ir kitose socialinėse sistemose (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
3. Arūnas Jagminas. Darbų ciklas „Paklausių nanodarinių formavimo, charakterizavimo ir taikymų tyrimai (2008–2022)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.
4. Edita Kriukienė, Giedrius Vilkaitis. Darbų ciklas „Nukleorūgščių tyrimo technologijų inovacijos epigenetinių modifikacijų ir reguliacinių RNR analizei bei ligų diagnostikai“. Pateikė Vilniaus universitetas.
5. Rūta Navakauskienė, Dalius Navakauskas, Veronika Viktorija Borutinskaitė, Dalius Matuzevičius. Darbų ciklas „Vėžinių ir kamieninių ląstelių vaidmens tyrimas ligų patogenezėje ir jų taikymas terapijai – eksperimentinės biologijos ir kompiuterinės informatikos sinergija (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų sritys

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Kęstutis Armolaitis, Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. Darbų ciklas „Miško dirvožemių ekosisteminės paslaugos: mokslinis indėlis ir praktinis taikymas (2008–2022)“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.
2. Ramūnas Janavičius. Darbų ciklas „Paveldimas vėžys Lietuvoje ir pasaulyje: mokslinės ir taikomosios perspektyvos (2008–2022)“. Pateikė Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.
3. Mindaugas Malakauskas, Aleksandr Novoslavskij. Darbų ciklas „Veterinarijai ir maisto saugai aktualūs patogenai: nuo Petri lėkštelės iki bakterijų genomo tyrimų (2010–2022)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
4. Laura Malinauskienė, Rūta Dubakienė. Darbų ciklas „Alergija maistui ir cheminėms medžiagoms: nuo naujagimių kohortų iki epidemiologinių, eksperimentinių ir molekulinių tyrimų (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
5. Kęstutis Ručinskas, Vilius Janušauskas, Robertas Stasys Samalavičius, Pranas Šerpytis. Darbų ciklas „Gyvybės palaikymo mechaninės kraujotakos priemonėmis sistemų įdiegimas į klinikinę praktiką ir metodikos tobulinimas (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
6. Kęstutis Strupas, Tomas Poškus, Aistė Kielaitė-Gulla. Darbų ciklas „Nuo chirurgijos iki genomo, transkriptomo, metabolomo: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai bei inovacijos (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Technologijos mokslų sritis

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Jurgis Kazimieras Staniškis. Darbų ciklas „Darnus pramonės vystymasis: lokalūs ir globalūs sprendimai (2008–2022)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
2. Raimundas Šiaučiūnas, Kęstutis Baltakys. Darbų ciklas „Daugiafunkciniai kalcio silikatai: sintezė, struktūros modifikavimas ir inovatyvūs taikymo sprendimai (2008–2022)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
3. Audrius Vaitkus, Ovidijus Šernas, Judita Škulteckė. Darbų ciklas „Inovatyvių medžiagų ir konstrukcijų kelių tiesimui kūrimas bei įdiegimas (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
4. Antanas Žilinskas. Darbų ciklas „Inovatyvūs algoritmai sudėtingiems globalios optimizacijos uždaviniams (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Eksperimentinės plėtros darbas

Jonas Adamonis, Rimantas Budriūnas, Andrejus Michailovas, Tomas Stanislauskas, Arūnas Varanavičius. Darbų ciklas „Kelių optinių ciklų teravatų smailinės galios impulsų generacija parametrinio stiprinimo sistemomis (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas, Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „Ligth Conversion“, UAB „Ekspla“.

Skelbimas pridedamas

Lietuvos mokslo premijų komisija