• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos diena Punske (Lenkija)

2023 10 13

Spalio 9 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) delegacija lankėsi Punsko valsčiuje, Lenkijoje. Apsilankymo tikslas – tęsti Lietuvos mokslų akademijos ir Lenkijos lietuvių bendruomenės bei Punsko valsčiaus savivaldybės bendradarbiavimą pagal dar 2021 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Siekiama diskutuoti formuojant Punsko valsčiaus pažangai aktualių mokslinių tyrimų tematiką, keistis informacija, patirtimi ir duomenimis, susijusiais su mokslinio darbo rezultatų ir inovacijų pritaikymu.  

 

 LMA delegacijos susitikimas pas Punsko viršaitį Vytautą Liškauską

LMA prezidentas Jūras Banys, viceprezidentas Zenonas Dabkevičius, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Limas Kupčinskas, pirmininko pavaduotojas akad. Vaidutis Kučinskas, Technikos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Gintautas Dzemyda ir kiti delegacijos dalyviai susitiko su Punsko valsčiaus viršaičiu Vytautu Liškausku, bendravo su lietuvių organizacijų ir įstaigų atstovais, lankėsi Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje, Punsko Kovo 11-osios licėjuje.

 

Licėjaus direktorius Alvydas Nevulis trumpai pristatė mokyklos veiklą. Punsko licėjus – vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla, kurioje dėstomoji kalba yra lietuvių. Šiuo metu licėjuje mokosi 103 mokiniai. Mokykloje mokiniai ne tik rimtai mokosi, bet turi daug įdomių popamokinių užsiėmimų. Veikia mišrusis choras „Pašešupiai“, koncertuojantis ne tik Punske, bet ir Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje, veikia šokių grupė „Šalčia“, dramos būrelis, labai populiarūs krepšininkų būreliai, kurie užima prizines vietas. Susirinkusius dalyvius dainomis ir šokiais pradžiugino minėtieji kolektyvai.

LMA Technikos mokslų skyriaus pirmininkas bei Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktorius akad. prof. G. Dzemyda Kovo 11-osios licėjuje skaitė paskaitą „Dirbtinis intelektas: sėkmė ir grėsmės“.

Iš kairės akad. prof. Gintautas Dzemyda

Per paskaitą pristatytos ne tik įvairios dirbtinio intelekto technologijos, bet ir pateikti sprendžiamų uždavinių pavyzdžiai. Daug pavyzdžių pristatyta iš akademiko spręstų uždavinių: medicina, laivyba, transportas, ekonomika, emocijų vaizduose analizė. Parodyta dirbtinio intelekto nauda ir perspektyvos, tačiau atskleistos ir galimos grėsmės. Dėmesio sulaukė išmaniojo klastojimo (angl. Deep Fake) galima žala. Iliustruota, kaip galima pritaikyti dirbtinio intelekto programą „ChatGPT“. Parodyta, nuo ko reikia pradėti, norint patiems kurti dirbtinio intelekto modelius ir mokyti dirbtinį intelektą.

 

LMA delegacija lankėsi Punsko buities muziejuje – tai Lenkijos kultūros švietimo įstaiga, kurioje surinktas, saugomas ir eksponuojamas pasienio lietuvių materialinės kultūros paveldas. Gyvenamo namo keturiuose kambariuose įrengtos ekspozicijos, eksponuojami kai kurie iš daugiau kaip tūkstančio surinktų buities įrankių. Klojime vyksta koncertai, rengiami Klojimo teatro spektakliai, kasmet rengiamas Klojimo teatrų festivalis, kuriame dalyvauja ir saviveiklininkai iš Lietuvos.

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus vyriausioji koordinatorė dr. Jadvyga Olechnovičienė
Valerijos Paškauskienės nuotraukos

GALERIJA