• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui Povilui Poškui – 75

2023 11 06

Lapkričio 6 d. Lietuvos mokslų akademijos nariui Povilui Poškui sukanka 75 metai.

Akad. Povilas Poškas – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos energetikos instituto Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vadovas. Išleido dvi monografijas, daugiau kaip 300 straipsnių. Svarbiausi darbai: radioaktyviųjų atliekų susidarymo bei sklaidos tyrimai, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos vertinimas, atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo problemos.

1996 m. už darbų ciklą (kartu su bendraautoriais Jurgiu Vilemu, Vytautu Šimoniu, Jonu Erdvilu Adomaičiu) „Šilumos mainų dėsningumų tyrimas dujomis aušinamuose energetinių įrenginių elementuose (1985–1995 m.)“ akademikui skirta Lietuvos mokslo premija.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir Technikos mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Akademiką gražaus jubiliejaus proga. Linkime Jubiliatui sveikatos, stiprybės ir asmeninės laimės.

Prezidentas Jūras Banys
Technikos mokslų skyriaus pirmininkas Gintautas Dzemyda
2023  m. lapkričio 6 d.