• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Jurgiui Vilemui – 85

2023 11 20

Lapkričio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Jurgiui Vilemui sukanka 85 metai.

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir Technikos mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejaus proga.

Jūsų pasiekti mokslo laimėjimai yra didelė garbė ir pasididžiavimas ne tik Jums, bet ir visai mokslo bendruomenei. Vertiname Jūsų reikšmingą indėlį sprendžiant Lietuvos energetikos politikos, ekonomikos bei saugos klausimus. Vadovavote ir aktyviai dalyvavote vykdant Lietuvos energetikos strategijoms rengti reikalingas mokslinių tyrimų programas. 1994–1997 m. buvote tarptautinės Ignalinos AE saugumo komisijos narys, 1993–2008 m. vadovavote Lietuvos Vyriausybės įsteigtam Lietuvos branduolinės saugos konsultaciniam komitetui, 2000–2008 m. buvote bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos pirmininku, 1993–2007 m. – LR Vyriausybės patarėju energetikos klausimais. Daugiau nei du dešimtmečius vadovavote Lietuvos energetikos institutui.

Jūsų mokslinė veikla įvertinta prestižiniais apdovanojimais: Lietuvos mokslo premija (1996), akademiko Algirdo Žukausko premija (2003), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino Komandoro kryžiumi (1997), Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu (2020) ir kitais.

Dėkodami už aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos mokslų akademija, Technikos mokslų skyriumi linkime Jums, mielas Akademike, geros sveikatos, sėkmės ir nuveikti dar daug gerų darbų.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys
Technikos mokslų skyriaus pirmininkas Gintautas Dzemyda
2023 m. lapkričio 20 d., Vilnius