• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariui prof. Algiui Mickūnui – 90

2023 11 29

Lapkričio 29 d. vienam iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų, tarptautiniu mastu pripažintam mokslininkui, Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariui prof. Algiui Mickūnui  – 90 metų.

LMA užsienio narys prof. Agis Mickūnas už svarų indėlį į šiuolaikinės filosofijos, fenomenologijos, kosmologijos, hermeneutikos, semiotikos, politikos ir demokratijos teorijų mokslinius tyrimus, filosofinės antropologijos, Rytų ir Vakarų civilizacijų lyginamuosius tyrimus, didelius nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, ypač ugdant šalies jaunąją kartą, už veiklą Mokslų akademijoje, jos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu (2023-10-17 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 32). 

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus nariai ir visa akademinė bendruomenė nuoširdžiai sveikina Jus, švenčiantį išskirtinį jubiliejų.

Esate laisvės žmogus: gimęs nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje, rinkotės ginti laisvę, patekęs į Jungtines Amerikos Valstijas – savanoriu  kovėtės kare prieš diktatorišką Šiaurės Korėjos režimą. Maža to, laisvas  mąstymas ir atvira filosofinė diskusija ilgainiui tapo Jūsų pagrindine gyvenimo veikla. Todėl Jums puikiai dera Laisvės varpas, kurį savo simboliu atkūrus nepriklausomybę rinkosi ir Lietuvos mokslų akademija.

Esame dėkingi, kad skleidžiate šviesą ir tiesą pasaulio bei Lietuvos žmonėms, mylite juos ir nuolat teikiate įvairiausią, kokią tik galite, pagalbą. Jūsų nuopelnai nepriklausomai Lietuvai, jos humanitariniams mokslams ir ypač universitetams yra nepamatuojami. Jūsų asmenybės žavesys, veržli, gyvenimo džiaugsmu trykštanti energija su ugnele akyse, linksmas būdas, atvirumas ir mokėjimas rasti bendrą kalbą su kitais užburia ir įkvepia aplinkinius. Esate visada laukiamas Lietuvoje, visuose miestuose ir miesteliuose!

Lai Jums, mielas Profesoriau, viskas sekasi dar ilgai ir laimingai!

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas Vytautas Nekrošius
2023 m. lapkričio 29 d.

LMA užsienio nario prof. A. Mickūno straipsnį „Atsakomybė“ skaitykite čia 

Lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusios prof. A. Mickūno paskaitos „„Europa–Vakarai, pasaulio mokykla“ vaizdo įrašas skelbiamas čia