• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

ALLEA pristato Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų ateities viziją

2023 12 19

Gruodžio 14 d. ALLEA paskelbė pareiškimą dėl būsimos 10-osios Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos (10-oji bendroji programa) pagrindinių principų, kuriame išdėstyta transformatyvi Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) vizija.

Berlynas, gruodžio 13 d. Pabrėždama, kad reikia tvirtos 10-osios bendrosios programos, kuri bus vykdoma 2028–2034 m., ir atskiro 200 mlrd. eurų biudžeto, ALLEA įsivaizduoja ateitį, kurioje Europa bus pasaulinio konkurencingumo ir lyderystės MTI srityje priešakyje. Pareiškime kalbama apie didesnes investicijas, sustiprintus fundamentinius mokslinius tyrimus, atvirąjį mokslą, tarptautinį bendradarbiavimą, įvairių talentų ugdymą ir supaprastintus procesus, kad Europos MTI galėtų judėti į priekį. Jis parengtas po 2023 m. rugsėjį Europos mokslinių tyrimų erdvės ir inovacijų komitetui (EMTEK – European Research Area and Innovation Committee, ERAC) pateiktos pozicijos, kurioje išdėstyti pagrindiniai septynerių metų ES mokslinių tyrimų programos principai ir rekomendacijos.

„Investicijos į Europos mokslinius tyrimus ir inovacijas – tai ne tik finansinis įsipareigojimas, bet ir investicija į mūsų bendrą ateitį. ALLEA numato transformatyvią bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, kuri užtikrintų plataus užmojo investicijas į mokslą, atvirą bendradarbiavimą ir tarpdalykinę bei tarptautinę kompetenciją. Įsipareigodami siekti įvairovės, taip pat raginame sukurti įtraukesnę Europos mokslinių tyrimų erdvę, kuri suteiktų žinių geresniam rytojui,“ – teigė Antonio Loprieno, ALLEA prezidentas.

Kas toliau?

10-osios bendrosios programos biudžetas bus nustatytas derybose dėl kitos daugiametės finansinės programos (DFP), kurios turi įvykti 2025 m. vasarą, o prieš tai bus atliktas tarpinis programos „Europos horizontas“ vertinimas. Siekdama gauti ekspertų patarimų dėl 10-osios bendrosios programos, Europos Komisija neseniai įsteigė aukšto lygio grupę, o valstybės narės lygiagrečiai rengia savo ataskaitą EMTEK.

Remdamosi šiame pareiškime išdėstytais pagrindiniais principais, Europos akademijos yra pasirengusios aktyviai remti ir dalyvauti šioje veikloje bei tolesnėse diskusijose, kad būtų parengta bendroji programa, kuri, skatindama bendradarbiavimą, kompetenciją ir įtrauktį, turėtų teigiamą poveikį ateities visuomenei.

Pareiškimą parengė ALLEA Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) darbo grupė, įtraukdama ALLEA Nuolatinės mokslo ir etikos darbo grupės (PWGSE) ir ALLEA Atvirojo mokslo darbo grupės įžvalgas.

Apie ALLEA

 ALLEA yra Europos humanitarinių ir gamtos mokslų akademijų federacija, atstovaujanti daugiau kaip 50 akademijų iš visos Europos. Nuo įkūrimo 1994 m. ALLEA savo narių vardu kalba Europos ir tarptautinėje arenoje, propaguoja mokslą kaip visuotinį viešąjį gėrį ir sudaro palankesnes sąlygas moksliniam bendradarbiavimui tarp valstybių ir disciplinų.

Kartu su savo akademijomis narėmis ALLEA siekia gerinti sąlygas moksliniams tyrimams, teikti geriausias nepriklausomas ir tarpdalykines mokslo konsultacijas bei stiprinti mokslo vaidmenį visuomenėje. Taip ji perduoda Europos akademijų intelektinę kompetenciją ir patirtį mokslo bendruomenei, sprendimus priimantiems asmenims ir visuomenei. ALLEA yra įsteigta kaip pelno nesiekianti asociacija ir yra visiškai nepriklausoma nuo politinių, religinių, komercinių ar ideologinių interesų.

Daugiau informacijos rasite www.allea.org

ALLEA atstovas žiniasklaidai

Norėdami gauti išsamesnės informacijos arba susitarti dėl interviu, prašome susisiekti su Böbe Barsi ALLEA sekretoriate.
Tel. +49 030 206 066-507
El. paštas secretariat@allea.org

Vertė Agnė Rodriguez