• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Mykolo Romerio universiteto taryba skelbia viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti

2023 12 21

Lietuvos mokslų akademija (LMA), remdamasi Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos p. 6, pagal kurį pranešimas apie viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti turi būti paskelbtas LMA interneto svetainėje, informuoja apie MRU paskelbtą viešą konkursą.

Skelbiamas viešas konkursas Mykolo Romerio universiteto rektoriaus pareigoms eiti. Konkursas organizuojamas pagal Tvarką, kurią MRU Taryba patvirtino 2015 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 1UT-5. Rektoriumi gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo laipsnį arba esantis pripažintas menininkas, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties, mokantis valstybinę lietuvių kalbą.

Pretendentas privalo pateikti dokumentus, įrodančius suteiktą mokslo laipsnį, pedagoginę ir vadybinę patirtį bei pretendento pasirašytus motyvacinį laišką ir veiklos rektoriaus pareigose penkerių metų programos koncepciją, taip pat kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti konkursui rektoriaus pareigoms eiti, nurodyti savo elektroninio pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis. Pretendentas atsako už pateikiamos informacijos teisingumą ir tikslumą.

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu, adresu: pas@mruni.eu.
Pretendentų dokumentai priimami iki 2024 m. sausio 26 d. 16.00 val. MRU Personalo valdymo centro Personalo apskaitos skyriuje, I-204 kab., Ateities g. 20, Vilnius. Tel. (8 5) 2714 541.