• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademija tapo Mokslinių tyrimų vertinimo pažangos koalicijos (CoARA) nare

2024 01 04

CoARA (angl. Coalition for Advancing Research Assessment) yra tarptautinis tinklas, kurio tikslas – sukurti kolektyvinę mokslinių tyrimų vertinimo praktikos reformavimo sistemą. Koalicija suteikia platformą naujiems vertinimo kriterijams ir priemonėms kurti, kritiškam mąstymui ir organizacijų tarpusavio mokymuisi, gerbiant jų savarankiškumą. CoARA skatina susitarimą pasirašiusių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant prisidėti prie tyrimų kokybės gerinimo ir jų poveikio visuomenei didinimo. Susitarimą pasirašiusios organizacijos įsipareigoja laikytis bendros vizijos vertinant mokslinių tyrimų rezultatus ir mokslinės veiklos kompetencijas, pabrėžiant, kad daugiausia dėmesio turi būti skiriama kokybiniams, o ne kiekybiniams aspektams.

CoARA veikla prasidėjo 2022 metais. Šis tinklas nuolatos auga ir šiuo metu vienija apie 600 organizacijų iš viso pasaulio: universitetus, mokslinių tyrimų centrus, institutus, asociacijas ir jų aljansus, nacionalinės ir regioninės valdžios institucijas, akreditavimo ir vertinimo agentūras, mokslo draugijas ir tyrėjų asociacijas bei kitas organizacijas, kurių interesai įvairūs. Lietuvos mokslų akademija (LMA) šio tinklo nare tapo 2023 metais. Lietuvai atstovauja dar šešios mokslo organizacijos. Gruodžio 15 d. vyko CoARA visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo paskelbti naujai išrinkti valdybos nariai. Tarp 18 kandidatų buvo ir LMA Jaunosios akademijos atstovė Rūta Ubarevičienė (šio teksto autorė), tačiau didelio konkurso ji neįveikė.  

Daugiau informacijos: https://coara.eu/

Parengė dr. Rūta Ubarevičienė