• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Paskelbtas 2023 metais ALLEA peržiūrėto „Europos tyrėjų etikos kodekso“ vertimas į lietuvių kalbą

2024 01 16

Europos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijų federacija (European Federation of Academies of Sciences and HumanitiesAll European Academies, ALLEA) vienais kertinių savo veiklos elementų mato kiekvieno, dalyvaujančiojo moksliniame procese, akademinės laisvės ir aukštų etikos standartų išlaikymą.

Lietuvos mokslų akademija (LMA) yra 1994 m. įkurtos ALLEA narė, galinti paliudyti, kad tyrėjų etika ir mokslinių tyrimų etiškumu visos Europos mastu ALLEA rūpinasi daugiau nei du dešimtmečius. Prof. dr. Pieter J. D. Drenth, būdamas ALLEA prezidentu, 2003 m. ėmėsi iniciatyvos koordinuoti pastangas, kad vienodos taisyklės ir procedūros būtų sukurtos visoms Europos šalims. Tuo tikslu ALLEA pritaikė Nyderlandų karališkosios menų ir mokslų akademijos dokumentą „Notitie wetenschappelijke integriteit“, išversdama jį į „Memorandum on Scientific Integrity“ (Mokslinės etikos memorandumą), skirtą naudotis visoms ALLEA narėms. Taip pat ALLEA prezidentas pasiūlė, kad nacionaliniu lygiu būtu sukurti mokslinės etikos komitetai, galintys patarti ar vykdyti apeliacinės instancijos funkcijas tais tyrėjų etikos pažeidimo atvejais, kai atsakingosios studijų ar mokslinių tyrimų institucijos vadovybės sprendimai netenkina kurios nors atvejo šalies. Olandijoje tokią instituciją – LOWI – įkūrė Karališkoji akademija, konsultuodamasi su šalies Nacionaline mokslo taryba ir Universitetų asociacija, tačiau tai buvo tik pavyzdys ir įvairūs kiti formatai galėjo būti laisvai taikomi kitose valstybėse. Lietuvoje tam turime Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą, Lietuvos Respublikos Seimo įsteigtą 2011 metais.

Ankstesnis ALLEA „Europos elgesio kodekso mokslinių tyrimų etikos klausimais“ pataisytas leidimas anglų kalba parengtas 2017 metais, jį į lietuvių kalbą vertė Europos Komisijos vertimo tarnybos. Neseniai ALLEA, konsultuodamasi su socialiniais partneriais, peržiūrėjo kodeksą, atsižvelgdama į kintančias problemas ir naujai atsirandančias sritis. Tai – duomenų valdymo praktikos pokyčiai, įskaitant įsigaliojusį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, ir naujausi atvirojo mokslo ir mokslinių tyrimų vertinimo pokyčiai. Be to, pakeitimai atspindi naują supratimą apie mokslinių tyrimų kultūros svarbą sudarant sąlygas tyrėjų etikai ir įgyvendinant gerąją mokslinių tyrimų praktiką, jie taip pat parodo didesnį mokslinių tyrimų bendruomenės supratimą apie diskriminacijos mechanizmus ir atskirtį bei visų dalyvių atsakomybę už lygiateisiškumo, įvairovės ir įtraukties skatinimą. Šis peržiūrėtasis leidimas anglų k. paskelbtas 2023 m. viduryje (žr. LMA svetainės naujienose).

Dabartinio peržiūrėto leidimo vertimą rengė LMA: dirbo kolegės Diana Barnard ir Sandra Tamulionienė, galutinį variantą derino ir tikrino Agnė Rodriguez. Daugiausia rūpesčio buvo dėl „integrity“ – raktinio žodžio šiame dokumente – lietuviško vertimo. Dr. Loretos Tauginienės, dabartinės Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės drauge su kolege rengtame angliškų terminų vertimo žodyne lietuviškai tai išverčiama kaip „sąžiningumas“. Tačiau iš tiesų „integrity“ apima gana platų semantinį lauką, kurį bene geriausiai atitiktų lietuviški „dora“ arba „garbė“, nedažnai esantys šiuolaikinėje teisinėje apyvartoje. Antai, akad. Algis Mickūnas rašo, kad „integrity“ pasižymi „... asmuo kuris yra principingas (santūrus, garbingas, teisingas ir patikimas). Jis žino kas jis yra ir laikosi patvariai.“ Galiausiai apsistota prie termino „etika“, jau vartoto 2017 m. vertime, ir tekstas pateiktas lietuviams mokslininkams, lavinusiems užsienyje – prof. Mikui Vengriui ir kitiems, – įvertinti. Ačiū kolegėms ir kolegoms už pastangas verčiant, redaguojant ir derinant. Vertimą ALLEA sumaketavo ir paskelbė savo svetainėje. Kviečiame susipažinti su vertimu ir prireikus juo remtis.

Andrius Bernotas, LMA Organizacinio skyriaus vadovas