• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos skyrius „Mokslininkų rūmai“ atsiskaitė už 2023 m. darbą

2024 01 17

Sausio 9 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ pateikė LMA prezidiumui 2023 metų veiklos ataskaitą. Pristatydama skaidrėmis iliustruotą ataskaitą, skyriaus vadovė Aldona Daučiūnienė papasakojo apie skyriaus organizuotus renginius. Ji išsamiai apibūdino mokslo ir kultūros populiarinimo renginius, organizuotus su LMA mokslų skyriais, LMA Jaunosios akademijos nariais, apžvelgė kitų mokslo institucijų lektorių skaitytas paskaitas mokyklose bei gimnazijose, nuotolines akademikų paskaitas šalies moksleiviams ir suaugusiems klausytojams, edukacines ekskursijas gimnazistams į gamyklas, mokslo laboratorijas.

Ataskaitoje ji pateikė išsamią apžvalgą apie renginius plačiajai visuomenei, vykusius LMA konferencijų salėse – įžymių mokslininkų, menininkų jubiliejams skirtus renginius bei surengtas naujų knygų sutiktuves, koncertus, menines programas. Per 2023 m. skyrius suorganizavo 54 renginius, juose apsilankė apie 8 tūkst. žiūrovų ir klausytojų. A. Daučiūnienė padėkojo visiems LMA skyrių vadovams, „Mokslininkų rūmų“ tarybai, Jaunosios akademijos lektoriams, kitų mokslo institucijų mokslininkams, menininkams ir atlikėjams, bendradarbiavusiems organizuojant skyriaus renginius. Nuoširdžiai dėkojo LMA vadovams už naują muzikos instrumentą didžiojoje konferencijų salėje, dėl kurio renginiai bus dar kokybiškesni. LMA prezidiumas teigiamai įvertino skyriaus darbą ir pritarė pateiktai ataskaitai.

LMA informacija