• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Pateikta Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus ataskaita

2024 01 19

Sausio 16 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumo posėdyje Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) pirmininkas akad. Vidmantas Stanys pristatė 2023 m. ŽŪMMS veiklos ataskaitą, kuriai LMA prezidiumo nariai pritarė.

Sausio 17 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijoje vyko ataskaitinis ŽŪMMS narių susirinkimas, kuriame dalyvavo LMA tikrieji nariai, nariai emeritai, LMA Jaunosios akademijos nariai ir svečiai (iš viso 26 dalyviai).

Skyriaus pirmininkas akad. V. Stanys pristatė ŽŪMMS 2023  m. veiklos ataskaitą. Pasidžiaugė, kad skyriaus veikla buvo labai aktyvi – 2023 m. įvyko 34 ŽŪMMS planuotos priemonės: keturi ŽŪMMS narių susirinkimai, iš kurių vienas išvažiuojamasis ŽŪMMS posėdis „Paprastojo ąžuolo genetika, etnologija ir sąsajos su Lietuvos istorija“ organizuotas kartu su LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriumi.

Kituose skyriaus narių susirinkimuose buvo tvirtinama skyriaus 2022 m. veiklos ataskaita ir renkami kandidatai į LMA tikruosius narius, tvirtinamas 2023 m. veiklos planas ir sekcijų struktūra, renkami LMAJA nariai. Įvyko penki ŽŪMMS biuro ir aštuoni ŽŪMMS sudarytų komisijų posėdžiai, kuriuose spręsti organizaciniai klausimai, sudarytos komisijos, vykdyti LMA vardinių premijų, Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų, LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursai, rinkti jaunieji akademikai.

2023 m. skyriaus akademikai kartu su pagrindiniais partneriais – VDU Žemės ūkio akademijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro dėstytojais bei mokslininkais – organizavo tris tarptautines konferencijas, du kongresus ir simpoziumus, keturias nacionalines konferencijas, penkis seminarus ir diskusijas bei tris atminimo renginius.

Skyriaus akademikai aktyviai dalyvavo mokslo ir jo populiarinimo veikloje: vykdė 64 mokslo projektus, sukūrė 4 naujų augalų veisles, parašė 4 knygas ar jų dalių, užregistravo penkis patentus ir pateikė paraiškas devyniems patentams, paskelbė 124 mokslinius straipsnius, iš jų 101 tarptautiniuose leidiniuose, parašė 40 mokslo populiarinimo straipsnių, 7 kartus kalbėjo radijo ir televizijos laidose, atliko 264 ekspertizes LMA vardu, LMA svetainėje paskelbė 15 straipsnių mokslui ir visuomenei aktualia tematika. Skyriaus nariai pasižymėjo ir tarptautinėje veikloje: bendradarbiavo su užsienio mokslų akademijomis. Gegužės 8–10 d. LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius, ŽŪMMS pirmininkas V. Stanys ir ŽŪMMS Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkė Giedrė Samuolienė svečiavosi Albanijoje, kur susitiko su Albanijos mokslų akademijos prezidentu Skenderiu Gjinušiu (Skënder Gjinushi) ir prezidiumo nariais, o rugsėjo 26 d. Albanijos mokslų akademijos prezidentas ir kiti žymūs mokslininkai atvyko į LMA ir buvo iškilmingai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

ŽŪMMS nariai bendradarbiavo su šalies rajonais, ūkio subjektais, mokslo ir studijų institucijomis, vykdė tarptautinius projektus, kūrė bendras augalų veisles, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, buvo tarptautinių ir recenzuojamų šalies žurnalų redakcinių kolegijų nariais. Ypač daug tarptautinių įsipareigojimų ir ryšių turėjo akademikai Elena Bartkienė, Zenonas Dabkevičius, Arvydas Povilaitis ir Egidijus Šarauskis.

Akademikai buvo aktyvūs profesinėje ir visuomeninėje veikloje: dalyvavo ministerijų ir valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo tarybos ir LMA, profesinių asociacijų ir organizacijų, mokslo ir studijų institucijų sudarytose komisijose, komitetuose, valdybose bei ekspertinėse grupėse, aktyviai vykdė ilgalaikę ir vienkartinę ekspertinę veiklą bei mokslo sklaidą.

Susirinkimo metu buvo aptartos atstovaujamų mokslų krypčių ir šakų aktualios mokslo bei eksperimentinės plėtros tendencijos: akad. V. Stanys pristatė Agronomijos mokslų, akad. Henrikas Žilinskas – Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų, akad. Darius Danusevičius – Miškininkystės mokslų, akad. E. Šarauskis – Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos, akad. E. Bartkienė – Maisto mokslų. Jaun. akad. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė pristatė LMA Jaunosios akademijos veiklą, o doc. dr. Jonas Volungevičius pristatė Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS 2023 m. veiklos ataskaitą

Visoms ataskaitoms buvo pritarta. Vyko diskusijos dėl skyriaus struktūros ir sekcijų sudėčių. Buvo paprašyta visų skyriaus narių pateikti pasiūlymus 2024 m. veiklos planui iki vasario 1 dienos.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus 2023 m. veiklos ataskaita

Parengė Reda Daukšienė, ŽŪMMS vyriaus. koordinatorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA