• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Ataskaitinis Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių susirinkimas

2024 01 22

Sausio 18 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vyko Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų (MFChM) skyriaus narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo pradžioje LMA prezidentas Jūras Banys pasveikino skyriaus pirmininką akad. Leoną Valkūną gražios sukakties proga. Pagrindinis susirinkimo darbotvarkės klausimas – 2023 m. veiklos ataskaitos pristatymas.

Skyriaus pirmininkas L. Valkūnas pateikė išsamią 2023 m. MFChM skyriaus veiklos ataskaitą. Skaidrėse pristatyta: skyriaus sudėties pokyčiai, struktūra, organizuoti renginiai ir išvažiuojamieji posėdžiai. Per 2023 m. skyrius organizavo 4 visuotinius skyriaus narių susirinkimus, 5 biuro posėdžius, 3 diskusijas, 16 renginių LMA vardu. Organizuoti ir renginiai kartu su Vilniaus universitetu, LMA skyriumi „Mokslininkų rūmai“, Technikos mokslų skyriumi.

Visuotiniuose susirinkimuose vyko skyriaus naujų LMA tikrųjų narių rinkimai, svarstytas, aptartas ir sudarytas veiklos planas, taip pat vyko naujųjų LMA Jaunosios akademijos narių atranka, buvo sudaromos komisijos LMA stipendijoms, jaunųjų mokslininkų konkursams, vardinėms premijoms vertinti ir atrinkti geriausiuosius.

Savo pagrindinėse institucijose skyriaus nariai tęsė jau anksčiau pradėtus projektus ir vykdė mokslinį bendradarbiavimą. Vyko bendradarbiavimas su regionais (Alytaus, Ignalinos, Pakruojo savivaldybėmis), verslo įmonėmis bei organizacijomis.

Skyriaus nariai dalyvavo valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų veikloje. Dalyvavo Lietuvos institucijų darbo grupėse, teikė ekspertines paslaugas kitiems subjektams.

Ataskaitiniais metais skyriaus nariai paskelbė 219 mokslo straipsnių, iš jų 214 tarptautiniuose leidiniuose; parengė 18 mokslo populiarinimo straipsnių, skaitė 16 paskaitų visuomenei; dalyvavo 22radijo ir televizijos laidose, parengė ir LMA svetainės skiltyje „Naujienos“pateikė 12 mokslinių straipsnių ir 8 informacinius pranešimus. Neatsiejama veikla – mokslo žurnalų leidyba. Skyriaus nariai kartu su šakinėmis draugijomis kuravo anglų kalba Lietuvoje leidžiamų nacionalinių fizikos, chemijos ir matematikos žurnalų leidybą. Yra daugelio tarptautinių žurnalų redakcinių kolegijų nariai ir (arba) vyriausieji redaktoriai.

2023 m. parengta ir išleistaR. Leipaus, J. Šiaulio su D. Konstantinides monografija „Sunkiauodegių ir su jais susijusių skirstinių uždarumo savybės: rezultatų apžvalga / Closure Properties for Heavy-Tailed and Related Distributions: An Overview“ (Springer, Cham. 2023); A. Kareiva,R. Skaudžius, S. Tutlienė parengė vadovėlį „Žmogaus prigimties ir buities chemija“(Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius); J. Vengelis, A. Dubietis – „Lazerio fizika / Laser Physics“ (Vilnius University Press); R. Karazija– mokslo populiarinimo knygų serijos „Mokslas visiems“ knygą „Bangos, žmonės ir žvaigždės“.

Išklausius ataskaitą buvo teikiamos pastabos, jos įtrauktos į ataskaitą ir ji patvirtinta.

Toliau buvo aptartas skyriaus narių 2024 m. veiklos planas, kuriam savo siūlymus teikė nariai. Planas buvo papildytas ir nutarta jį išsiųsti elektroniniu paštu visiems skyriaus nariams, kad per savaitę kiekvienas narys galėtų peržvelgti ir jį papildyti, jei kiltų kokių minčių.

Parengė Silva Aukštinaitienė, MFChMS vyriaus. koordinatorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA