• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Mokslininkai aptars COVID-19 pandemijos pamokas

2024 02 06

Lietuvos mokslų akademija (LMA) kartu su Lietuvos mokslo taryba (LMT) 2024 m. vasario 8 d. 13 val. LMA mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) rengia konferenciją „COVID-19 pandemijos pamokos: moksliniai ir praktiniai aspektai“, kurioje bus pristatyti įvairiose Lietuvos mokslo institucijose vykdyti moksliniai projektai socialinių mokslų, biomedicinos, technologijų srityse. Kviečiami visi besidomintieji šia tematika.

Neseniai pasibaigusi COVID-19 pandemija daugelyje šalių sukėlė sveikatos apsaugos sistemos krizę, turėjo didžiulį poveikį ekonomikai bei finansų sektoriui. Kita vertus, pandemija suteikė vertingų pamokų, kurios gali būti labai svarbios įveikiant panašaus masto grėsmes. Pandemijos sukeltus iššūkius analizuoja šalių vyriausybės, tarptautinės organizacijos ir mokslininkai, kurių įžvalgos gali prisidėti prie globalių krizių suvaldymo. LMT, skatindama mokslininkus suvienyti pastangas ir ieškoti inovatyvių sprendimų, 2020–2022 metais konkurso būdu finansavo daugiau nei 70 mokslinių projektų, skirtų COVID-19 pandemijai suvaldyti ir jos padariniams įveikti.

Registruotis į konferenciją kviečiame adresu https://www.lma.lt/news/2170/67/Konferencija-COVID-19-pandemijos-pamokos-moksliniai-ir-praktiniai-aspektai

Lietuvos mokslų akademijos informacija