• LIT
 • Naujienos
Atgal

Naujienos

Ar Europos pagrobimas tebevyksta?

2024 02 07

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) bendradarbiavimo partnerė Berlyno-Brandenburgo mokslų akademija kartu su Vokietijos jaunąja akademija „Junge Akademie“ parengė manifestą „Atgaukime Europą“ (Reclaiming Europe), kuriuo raginama stiprinti Europos bendradarbiavimą, pabrėžiant mokslo vaidmenį ir atsakomybę žemyne vykstančio nusikalstamo ir destruktyvaus Rusijos Federacijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje. Šių metų rudenį Lenkijoje numatoma surengti konferenciją, aptariant manifesto idėjas ir veiksmus joms įgyvendinti. Vienas pirmųjų šį dokumentą pasirašė LMA prezidentas Jūras Banys. Galite išreikšti savo paramą ir pasirašyti manifestą adresu https://www.bbaw.de/publikationen/reclaiming-europe

Skelbiame manifesto „Atgaukime Europą“ vertimą. 

Manifestas ATGAUKIME EUROPĄ

Europos vizija nuolat kinta. Tačiau nusikalstamo ir destruktyvaus Rusijos Federacijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje būtina iš esmės permąstyti Europos ateitį, ypač atsižvelgiant į „Rytų Europa“ vadinamų šalių istoriją ir patirtį.Šių šalių tyrimams skirti institutai Vokietijoje ir visoje Europoje buvo pernelyg dažnai uždaromi, o jų veikla siaurinama.

Šalys, apie kurias kalbame, nėra „Rytai“. Jos driekiasi Europos šiaurėje, pietuose ir viduryje. Visos priklauso Europos kraštovaizdžio branduoliui. Šių valstybių istorijos sudėtingos. Tačiau kiekviena jų savita. Tai lemia kultūrų, akademinių sistemų, politikos ir jų gyventojų požiūrių įvairovę.

Negebėjimas atidžiau įsiklausyti į europiečius, gyvenančius šiose skirtingose aplinkose, jau turėjo skaudžių pasekmių. Tai neturi pasikartoti. Atėjo laikas naujiems požiūriams. Daug yra nuveikta, tačiau negalime sustoti, suteikę tik „pirmąją pagalbą“. Mūsų tikslas turi būti glaudesni tarpvalstybiniai ryšiai ir naujas kultūrinės socialinės misijos suvokimas. Mes – akademijų ir universitetų prezidentai, kitų akademinių institucijų vadovai, politikai ir pilietinės visuomenės veikėjai – esame pasiryžę siekti šio tikslo ir dar daugiau.

Esame įsitikinę, kad akademinė bendruomenė turi atlikti esminį vaidmenį vykdant šiuos procesus. Mokslininkų atvirumas, smalsumas, noras bendradarbiauti, kritiškų klausimų kėlimas ir motyvacija kuria idealias sąlygas tokiai veiklai. Naudodamiesi savo akademine kompetencija, jie kvestionuoja tradicines, atrodytų, savaime suprantamas tiesas, kad įgytų naujų įžvalgų. Tokie gebėjimai dabar labai reikalingi. Būtent juos ir turi jaunieji mokslininkai.

Todėl formuluojame šias tezes ir pareiškiame, kad norime jomis vadovautis tolesnėje veikloje:

 1. Atėjo laikas atgauti Europą iš šovinistinių, nacionalistinių ir neliberalių ideologijų. Tai reiškia, kad reikia perimti iniciatyvą ir kūrybiškai skatinti Europos vienybę.
 2. Norint atkurti vienybę reikia, kad regionai, į kuriuos per ilgai buvo žiūrima kaip į periferiją, vėl atsidurtų Europos dėmesio centre.
 3. Šis atgavimas turi peržengti tarptautines sienas, kalbas, kultūras, istorijas, tapatybes ir daugelį kitų dalykų. Tai nereiškia suvienodėjimo – tik bendražmogiškų, kultūrinių bendrumų suvokimą, kai tinkamai įvertinama turtinga Europos regionų įvairovė.
 4. Europos atgavimo procesas truks daugybę metų. Turime būti pasirengę tęsti šį procesą dar ilgai po to, kai Ukrainoje bus pasiekta taika. Mūsų dėmesys negali būti nukreiptas nuo šio tikslo net ir tęsiantis kitiems iššūkiams ar atsiradus naujiems.
 5. Akademinės bendruomenės vaidmuo kuriant ir formuojant šią strategiją yra esminis. Bendruomenė yra varomoji teigiamų pokyčių jėga. Tai turėtų būti pripažinta visose visuomenės sferose ir skirtingų visuomenės veikėjų.
 6. Akademinė bendruomenė taip pat privalo suvokti savo misiją ir atsakomybę, būti šia varomąja jėga siekiant atgauti Europą.
 7. Norint tinkamai atlikti šį vaidmenį, labiausiai kvalifikuoti akademinės visuomenės atstovai turi būti išgirsti, suteikiant jiems tinkamas platformas.
 8. Tai ypač taikytina jaunesniesiems puikiems mokslininkams – juolab tiems, kurie dirba akademinėse sistemose, stokojančiose tarptautinio bendradarbiavimo ir bendravimo.
 9. Mums reikia platformų, galinčių suburti jaunuosius mokslininkus, kad jie efektyviai plėtotų projektus ir kurtų vizijas Europos akademinės bendruomenės ir visuomenės ateičiai.
 10. Raginame visus skirtingų visuomenės sektorių veikėjus jungtis prie mūsų, įgyvendinant šią strategiją ir kuriant šiam tikslui tinkamus tinklus.

Parengė LMA Organizacinis skyrius