• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Pristatyta Technikos mokslų skyriaus 2023 metų veiklos ataskaita

2024 02 08

Sausio 23 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumo posėdyje Technikos mokslų skyriaus (TMS) pirmininkas akad. Gintautas Dzemyda pristatė skyriaus 2023 m. veiklos ataskaitą. LMA prezidiumo nariai ataskaitą įvertino teigiamai ir bendru sutarimu jai pritarė.

Vasario 2 d. įvyko hibridinis TMS narių visuotinis susirinkimas, kuriame  apsvarstyta 2023 m. veiklos ataskaita ir 2024 m. veiklos planas. Susirinkime dalyvavo beveik visi (26 iš 29) nariai.

Skyriaus sekcijų pirmininkai – akademikai Minvydas Kazys Ragulskis, Gintaris Kaklauskas, Sigitas Tamulevičius, Algirdas Kaliatka ir Romas Baronas – atsiskaitė už sekcijų narių nuveiktus darbus. Akademikai yra aktyvūs profesinėje ir visuomeninėje veikloje: dalyvavo ministerijų ir valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo tarybos ir LMA, mokslo ir studijų institucijų sudarytose komisijose. Jie yra daugelio tarptautinių žurnalų redakcinių kolegijų nariai arba vyriausieji redaktoriai, aktyviai vykdė ilgalaikę ir vienkartinę ekspertinę veiklą (255 ekspertizės) bei mokslo sklaidą (parengė apie 300 populiarių straipsnių, interviu, paskaitų). 2023 m. išleista akad. A. V. Valiulio knyga „Technologijų spindesys ir grimasos“ (iš mokslo populiarinimo knygų serijos „Mokslas visiems“). Ataskaitiniais metais skyriaus nariai paskelbė 125 mokslo straipsnius, iš jų 113 tarptautiniuose leidiniuose. Mokslinėse konferencijose pristatyti 78 pranešimai, gauti 7 patentai, pateiktos 8 paraiškos patentams gauti.

 

2023 m. skyrių papildė trys nauji nariai: prof. Olga Kurasova, prof. Rolanas Daukševičius ir užsienio narys prof. Saulius Kačiulis.

Skyriaus pirmininkas akad. G. Dzemyda atsiskaitė už visą skyriaus narių veiklą, pabrėždamas nuveiktus darbus Lietuvos mokslų akademijoje. Skyriaus veikla buvo išties aktyvi, organizuota 17 renginių, įvyko 4 visuotiniai susirinkimai, 1 išvažiuojamasis posėdis ir 2 biuro posėdžiai.

Skyriaus pirmininkas ataskaitoje apžvelgė kitus renginius, narių veiklą bei skyriaus narių siūlymus LMA veiklai stiprinti. Diskusijose skyriaus nariai išsakė nuomones ir siūlymus dėl LMA veiklos organizavimo. Buvo svarstoma, kad LMA galėtų ryžtingiau pasisakyti ypač svarbiais Lietuvos visuomenei klausimais (visuomenės nuomonės formavimas), pavyzdžiui, dėl žaliojo kurso ir apskritai dėl Lietuvos energetikos politikos, dėl švietimo reformos, narkotikų dekriminalizacijos. LMA galėtų prisidėti prie Lietuvos visuomenei aktualių problemų sprendimų aiškinimų. Siekiant išplėsti mokslo ir verslo ryšius gal būtų naudinga į asocijuotus LMA narius pakviesti verslo partnerius, skatinti tarptautiškumą ir bendradarbiavimą, ypač su JAV moksliniais tyrimų centrais ir institutais.

 

LMA turėtų efektyviau naudoti šiuolaikinius komunikacijos kanalus, pvz., įveiklinti didžiausio pasaulyje profesinio socialinio tinklo „LinkedIn“ paskyrą ir joje viešinti įvairią su LMA susijusią informaciją (apie renginius, svarbius įvykius, apdovanojimus ir kt.). Tai padėtų gerokai padidinti LMA žinomumą visuomenėje, nes šiuo tinklu vis daugiau naudojasi aktyvioji / dirbančioji visuomenės dalis, įskaitant mokslininkus.

Išklausius ataskaitą buvo teikiamos pastabos, jos įtrauktos į ataskaitą ir ji Technikos mokslų skyriuje patvirtinta.

TMS 2023 m. veiklos ataskaita pridedama

TMS vyriausioji koordinatorė Valerija Paškauskienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA