• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Mokslininkai aptarė COVID-19 pandemijos pamokas

2024 02 12

Lietuvos mokslų akademija (LMA) kartu su Lietuvos mokslo taryba (LMT) 2024 m. vasario 8 d. surengė konferenciją „COVID-19 pandemijos pamokos: moksliniai ir praktiniai aspektai“, kurioje buvo pristatyti įvairiose Lietuvos mokslo institucijose vykdyti moksliniai projektai COVID-19 tematika.

Neseniai pasibaigusi COVID-19 pandemija daugelyje šalių sukėlė sveikatos apsaugos sistemos krizę, turėjo didžiulį poveikį ekonomikai ir finansų sektoriui. Kita vertus, pandemija suteikė vertingų pamokų, kurios gali būti labai svarbios įveikiant panašaus masto grėsmes. Pandemijos sukeltus iššūkius analizavo ne tik šalių vyriausybės, tarptautinės organizacijos, bet ir mokslininkai, kurių įžvalgos gali prisidėti prie globalių krizių suvaldymo ateityje. LMT, skatindama mokslininkus suvienyti pastangas ir ieškoti inovatyvių sprendimų, 2020–2022 metais konkurso būdu finansavo daugiau nei 70 mokslinių projektų, skirtų COVID-19 pandemijai suvaldyti ir jos padariniams įveikti. Projektų rezultatai apžvelgti LMT ir LMA parengtame leidinyje 

Konferencijos organizacinis komitetas (akad. Aurelija Žvirblienė, akad. Limas Kupčinskas, akad. Vilmantė Borutaitė, dr. Jadvyga Olechnovičienė) atrinko 10 LMT finansuotų projektų iš socialinių mokslų, biomedicinos, technologijų sričių ir pakvietė jų vadovus pristatyti šių tyrimų rezultatus konferencijoje.

 

Konferencijos dalyvius pasveikino LMA prezidentas Jūras Banys, LMT pirmininkas Gintaras Valinčius ir akad. L. Kupčinskas. Socialinių mokslų sesijoje buvo pristatyti mokslininkų sukurti socialiniai ir ekonominiai krizių įveikimo modeliai, aptartos pandemijos pasekmės ugdymo procesui, vaikų ir paauglių psichologinei būklei. Biomedicinos ir technologinių mokslų sesijoje buvo pristatyti pažangūs COVID-19 diagnostikos, prevencijos ir gydymo metodai, visuomenės imuniteto tyrimo rezultatai.

 

Konferencijos pabaigoje vyko diskusija apie mokslininkų ir visuomenės dialogo svarbą, siekiant stiprinti pasitikėjimą mokslu ir mažinti dezinformacijos poveikį. Konferencijos organizatoriai atkreipė dėmesį, kad mokslinių rezultatų viešinimas visuomenei suprantama kalba išlieka problemiškas, nes dauguma mokslininkų neskiria tam pakankamai dėmesio ir pastangų. Mokslininkams paprasčiau parengti tik savo srities specialistams suprantamą tekstą ar pranešimą, pilną sudėtingų akademinių terminų, nei trumpą ir aiškų savo mokslinių tyrimų pristatymą. Tai neprisideda prie mokslininkų ir visuomenės atskirties mažinimo. Reikėtų keisti šį požiūrį ir daugiau dėmesio skirti mokslo pasiekimams viešinti, kad visuomenė žinotų, kokie projektai vykdomi ir kam naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Mokslo komunikacijos svarbą pripažįsta ir LMT, kuri skelbdama konkursus LMT finansavimui pradeda vertinti projektų rezultatų viešinimo veiklas.

 

Kalba prof. Saulius Čaplinskas

Konferencijos organizatoriai pateikė aptarti ir derinti rezoliucijos projektą. Jame apibendrinamos mokslininkų įžvalgos ir teikiamos rekomendacijos sprendimų priėmėjams.

Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos organizuotos konferencijos „COVID-19 pandemijos pamokos: moksliniai ir praktiniai aspektai“ REZOLIUCIJA

Akad. Aurelija Žvirblienė, konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA