• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Ataskaitinis Jaunosios akademijos narių susirinkimas

2024 02 14

Vasario 7 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko ataskaitinis LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) narių visuotinis susirinkimas. Pagrindiniai susirinkimo darbotvarkės klausimai buvo pristatyti LMAJA 2023 m. veiklos ataskaitą ir aptarti 2024 m. veiklos planą.

Susirinkimą vedė LMAJA pirmininkė Ieva Plikusienė. Ji apžvelgė LMAJA naujienas bei tarė sveikinimo žodį Mantui Šimėnui, tapusiam vienu iš 2023 m. Lietuvos mokslo premijos laureatų. Taip pat buvo aptarti LMAJA veiklos tikslai ir siekiai, organizacinė struktūra, pastarųjų metų narių sudėties pokyčiai. Glaustai pristatyta LMAJA 2023 m. veiklos ataskaita, su kuria Jaunosios akademijos nariai turėjo galimybę susipažinti iš anksto.

Vėliau buvo pristatytas ir aptartas LMAJA 2024 m. veiklos planas. Einamųjų metų plane gausu organizacinės ir ekspertinės veiklos, tarptautinio bendradarbiavimo, seminarų ir renginių bei mokslo populiarinimo. Kertinė 2024 m. veiklos plano idėja – tikslingas komandinis LMAJA narių darbas. Prie šio plano sudarymo prisidėjo visi LMAJA nariai – metų pradžioje visi skyriai specialiai šiam tikslui surengė susirinkimus, kuriuose jaunieji akademikai siūlė savo iniciatyvas ir diskutavo, kaip būtų galima jas įgyvendinti.

Antroji susirinkimo dalis buvo skirta darbui grupėse, taikant atviros erdvės metodiką. Šią susirinkimo dalį moderavo LMAJA narė Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė. Vyko aktyvios narių diskusijos ir buvo įvardytos aktualiausios LMAJA veiklos sritys, kuriomis remiantis suformuotos darbo grupės. Tolesnėmis diskusijomis grupėse apibrėžti darbo grupių tikslai ir prioritetiniai darbai. Rezultatus apibendrinome ir tikimės daug produktyvaus komandinio darbo 2024-aisiais!

Parengė dr. Rūta Ubarevičienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA