• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

„Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“

2024 02 22

Vasario 22 d. prasidedančios 24-osios Vilniaus knygų mugės šūkis – tai poeto Henriko Radausko eilėraščio „Pasaka“ baigiamoji eilutė – „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“.

Pasak kultūros istoriko ir vieno iš Vilniaus knygų mugės organizacinio komiteto narių Aurimo Švedo, „šūkiu pasirinkta eilėraščio eilutė atveria plačias interpretavimo galimybes ir skatina diskutuoti apie kuriančio žmogaus santykį su pasauliu, o taip pat klausia, kas žmogui, gyvenančiam nerimo kupiname pasaulyje, yra knyga ir skaitymas.“

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus nariai yra aktyvūs Vilniaus knygų mugės dalyviai. Šių metų renginyje akad. Antanas Andrijauskas pristatys savo monografiją „Čiurlionis: nesuprasto genijaus tragiškas skrydis“ (t. 1–2), taip pat sudarytus tris serijos „Unio Pictorum“ albumus, skirtus iškiliems Lietuvos dailės meistrams: Raimundui Majauskui, Arvydui Každailiui ir Raimundui Savickui. Dalyvaus Žilvino Vareikio knygos „Tarpkultūrinė filosofija komparatyvinių studijų aplinkoje“ sutiktuvėse. Knygų mugėje bus pristatyta akad. Audriaus Beinoriaus sudaryta knyga „Ezoterizmo fenomenas: tarp Rytų ir Vakarų“. Vyks akad. Justino Marcinkevičiaus kūrybai skirto projekto„Justinas Marcinkevičius, Raštai, 9 tomai“ ir Justino Marcinkevičiaus knygos „Gyvenime, kuo tu, pilkasis, vardu?“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. Elena Baliutytė)pristatymas. Akad. Rimvydas Petrauskas dalyvaus Vilniaus 700-mečiui skirtų Valdovų rūmų muziejaus leidinių sutiktuvėse. Akad. Zenonas Norkus – renginyje „Tegyvuoja karalienės!“, skirtame Dalios Staponkutės paralelinių istorijų romanui „Vivat regina!“ pristatyti. Akad. Viktorija Daujotytė – Janinos Degutytės eilėraščių rinktinės „Sugrįžtu“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. Giedrė Šmitienė) pristatyme.

Pateikiamas minėtų renginių tvarkaraštis. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Vasario 22 d. Bičiulių diena.
11:00 val. 1.3 konf. salė. Žilvino Vareikio knygos „Tarpkultūrinė filosofija komparatyvinių studijų aplinkoje“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Ina Kiseliova-El Marassy, Antanas Andrijauskas, Tautvydas Vėželis. Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
16:00 val. 1.3 konf. salė. Trijų serijos „Unio Pictorum“ albumų, skirtų iškiliems Lietuvos dailės meistrams Raimundui Majauskui, Arvydui Každailiui ir Raimundui Savickui (sud. Antanas Andrijauskas), pristatymas. Dalyvauja sudarytojas, Žilvinė Gaižutytė, Rasius Makselis, Odeta Žukauskienė. Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
Vasario 23 d. Ilgasis penktadienis.
13:00 val. 5.5 konf. salė. Vilniaus 700-mečiui skirtų Valdovų rūmų muziejaus leidinių pristatymas. Dalyvauja Andžėjus Betliejus, Vydas Dolinskas, Rimvydas Petrauskas, Marijus Uzorka, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
14:00 val. 1.3 konf. salė. Antano Andrijausko monografijos „Čiurlionis: nesuprasto genijaus tragiškas skrydis“ (t. 1–2) pristatymas. Dalyvauja autorius, Nida Gaidauskienė, Rasius Makselis, Žilvinas Svigaris. Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
16:00 val. 5.3 konf. salė. Tegyvuoja karalienės!Dalios Staponkutės paralelinių istorijų romano „Vivat regina!“ pristatymas. Dalyvauja autorė, Eglė Kačkutė, Zenonas Norkus, Raimonda Ragauskienė. Apostrofa.
Vasario 24 d. Radarom šeštadienis.
16:00 val. 5.2 konf. salė. Projekto „Justinas Marcinkevičius, Raštai, 9 tomai“ ir Justino Marcinkevičiaus knygos „Gyvenime, kuo tu, pilkasis, vardu?“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. Elena Baliutytė) pristatymas. Dalyvauja Gytis Vaškelis, Salomėja Bandoriūtė-Leikienė, Aušra Martišiūtė, Valentinas Sventickas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
18:00 val. 5.5 konf. salė. Knygos „Ezoterizmo fenomenas: tarp Rytų ir Vakarų“ (sud. Audrius Beinorius) pristatymas. Dalyvauja sudarytojas, Milda Ališauskienė, Adas Diržys, Ina Kiseliova-El Marassy. Vilniaus universiteto leidykla.
Vasario 25 d. Šeimos sekmadienis.
12:00 val. 1.2 konf. salė. Janinos Degutytės eilėraščių rinktinės „Sugrįžtu“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. Giedrė Šmitienė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, Viktorija Daujotytė, Julija Šatkauskaitė, Gytis Vaškelis. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus informacija