• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Stiprėja ryšiai su Albanijos mokslininkais

2024 02 29

2023 m. rugsėjo 26 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos ir Albanijos mokslų akademijų. Lygiai po penkių mėnesių,  2024 m. vasario 26 d., Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute (LAMMC) vyko pirmasis mokslinis seminaras „Įžvalgos apie naujas technologijas ir sodo augalų selekciją“. Jame Tiranos žemės ūkio universiteto profesorius dr. Albanas Ibraliu išsamiai pristatė Albanijos žemės ūkio situaciją, pabrėždamas medicininių ir prieskoninių augalų auginimo svarbą. Albanija yra viena didžiausių vaistinio šalavijo, paprastojo raudonėlio ir kitų medicininių bei aromatinių augalų augintoja pasaulyje. Metinis eksportas pinigine išraiška sudaro 50–60 mln. eurų. Tai lemia šalies geografinė padėtis, reljefas, turintis įtakos augimviečių įvairovei, ir augalų rūšių gausa. Svečias pristatė auginimo ir pirminio žaliavos paruošimo technologijas, aptarė, kokie yra apribojimai, nurodė augalų cheminės sudėties keitimo kryptis, kai pašalinami nepageidaujami cheminiai komponentai augalinėje žaliavoje. Taip pat jis pristatė, kaip įvairiai galima panaudoti sukurtas augalų formas, aptarė selekcijos kryptis ir paaiškino, kaip galėtų prisidėti Lietuvos tyrėjai.

Tiranos žemės ūkio universiteto profesorius dr. Albanas Ibraliu.

Dr. Danguolė Juškevičienė supažindino su Lietuvos daržininkų kolekcijomis, selekcininkų pasiekimais, vaistinių ir prieskoninių augalų tyrimais. Dr. Akvilė Viršilė pristatė tyrimų problemas ir iššūkius, su kuriais susiduriama precizinės kontroliuojamos aplinkos daržininkystės srityje. Parodė, kad aukšto technologinio lygmens šiltnamiai ir vertikalus ūkininkavimas (angl. vertical farming) suteikia galimybę keičiant auginimo aplinkos sąlygas kryptingai valdyti augalų fiziologinius, metabolinius procesus. Pritaikius daržininkystės technologijas galima išauginti aukštos vertės, pastovios kokybės vaistinius ir prieskoninius augalus.

Dėmesio sulaukė ir pristatyti tyrimai apie genotipo ir auginimo aplinkos sąlygų poveikį augalų egzosomų morfologinėms, biocheminėms savybėms ir jų taikymą kosmetikoje ir farmacijoje, šviesos spektro poveikį antrinių metabolitų sintezei prieskoniniuose ir vaistiniuose augaluose,  tręšimo įvairių elementų nanodalelėmis rezultatai. Dr. Birutė Frercks nurodė įvairių „omikų“ taikymo augalų selekcijoje ir biologiniuose tyrimuose patirtį.

 

Vėliau svečiai buvo supažindinti su LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos, Biochemijos ir technologijos laboratorijų darbais ir infrastruktūra.Vyko diskusijos, kurių metu buvo išryškintos pagrindinės tolesnio bendradarbiavimo gairės.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vidmantas Stanys