• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Įteikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą

2024 03 01

Jau dešimtus metus Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) kartu su Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyriumi „Mokslininkų rūmai“ organizuoja apdovanojimų už lietuvių kalbos puoselėjimą iškilmes „Sraigės“. Vasario 27 d. pilnutėlėje Lietuvos mokslų akademijos konferencijų salėje šurmuliavo lietuvių kalbos puoselėtojai, jų gerbėjai ir gausus būrys oficialių svečių. Įžangos žodžiu visus susirinkusiuosius su jubiliejine švente pasveikino LMA prezidentas Jūras Banys. Jis pabrėžė, kad lietuvių kalba yra brangiausias mūsų visų turtas ir pasidžiaugė, kad ši šventė tapo tradicine.

Renginį vedusi VLKK pirmininkė dr. Violeta Meiliūnaitė pristatė garbius šventės svečius: Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininką dr. Paulių Saudargą, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininką akad. Artūrą Žukauską, LR Seimo Kultūros komiteto pirmininką Vytautą Juozapaitį, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrą Gintautą Jakštą ir pakvietė juos tarti sveikinimo žodį. VLKK narė, Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė,  pristatydama šių metų nominantus, priminė, kad nuo 2016 m. apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Skulptūrėle „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) ir diplomu šiemet apdovanoti: Gamtos tyrimų centro mokslininkas dr. Valerijus Rašomavičius; Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Vida Ragauskienė; lituanistinės mokyklos Barselonoje steigėja ir vadovė Solveiga Stankevičiūtė; Kauno technologijos universiteto leidyklos „Technologija“ redaktorė Eglė Dumskytė.

 

Iš kairės: Vida Ragauskienė, Solveiga Stankevičiūtė, Eglė Dumskytė, Valerijus Rašomavičius.

Plačiau apie laureatus:

Valerijus Rašomavičius – Gamtos tyrimų centro mokslininkas, aktyviai dalyvaujantis lietuviškų terminų kūrimo, norminimo ir tvarkybos darbe. Jo ilgametė mokslinė ir visuomeninė veikla glaudžiai susijusi su lietuviškos botanikos terminijos kūrimu ir sklaida. Nuo 1992 m. jis buvo Botanikos žodyno komisijos, kuri veikė prie tuometinio Botanikos instituto, pirmininkas. Tos Komisijos sukurti ir patvirtinti augalų ir grybų pavadinimai buvo įtraukti į Botanikos vardų žodyną (1998) ir daugiatomį veikalą Lietuvos grybai. Nuo 1998 m. V. Rašomavičius dalyvauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės veikloje svarstant, kuriant ir norminant terminus ir nomenklatūrinius pavadinimus. Mokslininkas ypatingą dėmesį skiria lietuviškiems augalijos pasaulio struktūrų pavadinimams. Jis yra pasiūlęs augalijos sintaksonų (klasių, eilių, sąjungų, asociacijų ir subordinuotų vienetų) lietuviškąją nomenklatūrą, įdiegęs į vartoseną gamtinių buveinių lietuviškų pavadinimų. V. Rašomavičius daug prisidėjo prie augalų lietuviškų vardų tarptautinės sklaidos – teikė juos daugiakalbio veikalo (Stanley J. Kays, 2011: Cultivated vegetable of the world: a multilingual onomasticon. Wageningen) leidėjams, buvo vienas iš iniciatorių paskelbti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraštį Taislius augyminis. Jis yra Lietuvos mokslo tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos vykdymo grupės narys. Svarbus V. Rašomavičiaus indėlis į lietuvių kalbos puoselėjimą yra mokslo ir mokslo populiarinimo darbų redagavimas. Jis vienas ar su kolegomis redagavo du Lietuvos raudonosios knygos leidimus (2007, 2021), leidinį EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas (2012) ir dar ne vieną leidinį apie Lietuvos gamtą ir ją tyrinėjusius mokslininkus.

Vida Ragauskienė – Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyriaus pirmininkė, bibliotekininkė, kraštotyrininkė, Kuršėnų krašto kultūrinių iniciatyvų skatintoja ir puoselėtoja. V. Ragauskienė, dirbdama Kuršėnų bibliotekoje, nuolat palaikė ryšius su kalbininku Vytautu Vitkausku (1935–2012). Ji buvo viena iš Lietuvių kalbos draugijos ir Lietuvių kalbos instituto išleistos knygos Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską (2015) iniciatorių, daug prisidėjo prie medžiagos knygai rinkimo, knygos sutiktuvių Vilniuje ir Kuršėnuose, informacijos apie šį leidinį sklaidos. V. Ragauskienės vadovaujamas Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius telkia įvairių kartų ir įvairių profesijų žmones. Ji daug metų Šiaulių rajone ir Kuršėnų mieste rengia dviračių žygius po vietoves, kuriose gyveno ir dirbo įžymūs žmonės, puoselėję lietuvių kalbą ir kultūrą. V. Ragauskienės rengiamos kalbos viktorinos skatina gerbti, saugoti ir puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą. Ji yra ne tik sumani Lietuvių kalbos draugijos veiklos organizatorė, bet ir aktyvi šios veiklos populiarintoja. Jos publikacijų, renginių apžvalgų ir straipsnių galima rasti žurnale „Gimtoji kalba“, Kuršėnų ir Šiaulių rajono internetinėje žiniasklaidoje. V. Ragauskienė 2018 m. apdovanota auksiniu ženkleliu „Atkurtai Lietuvai – 100“, 2020 m. jai buvo paskirta Šiaulių rajono Metų kultūros darbuotojo premija.

Solveiga Stankevičiūtė –lituanistinės mokyklos Barselonoje steigėja ir vadovė, lietuvių kalbos mokytoja, Ispanijos švietimo tarybos pirmininkė, renginių organizatorė ir aktyvi įvairių lituanistinio švietimo projektų partnerė. Ji yra aktyvi vadovė bei mokytoja, skatina mokytojus ir vaikus dalyvauti įvairiose veiklose, projektuose, rengia daug lietuviškų renginių ne tik mokyklos,

bet ir platesnei lietuvių bendruomenei. Jos, kaip mokyklos vadovės, organizuojamose Kalėdų šventėse kasmet dalyvauja apie 100–150 žmonių. 2022 m. S. Stankevičiūtė išrinkta Ispanijos švietimo tarybos pirmininke. Ji rūpinasi visomis Ispanijoje veikiančiomis lituanistinėmis mokyklomis: aktyviai bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, rengia renginius, skirtus lituanistinių mokyklų mokytojams ir vadovams, rašo projektus, skirtus lituanistiniam švietimui gerinti ir plėsti.

Eglė Dumskytė – Kauno technologijos universiteto leidyklos „Technologija“ redaktorė. Jos veiklos laukas – dalykinė, mokslinė literatūra. Ji jau dvidešimtus metus redaguoja fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslo sričių, ekonomikos, sociologijos, vadybos ir administravimo, chemijos, fizikos, informatikos ir kitų mokslo krypčių leidinius – mokslo monografijas, mokslo studijas, tų krypčių vadovėlius ir mokomąsias knygas, taip pat mokslo žurnalus, konferencijų medžiagą. Siekdama redaguojamų tekstų kokybės, bendradarbiauja su leidinių autoriais, taigi prisideda ne tik prie konkrečių tekstų kalbos taisyklingumo, stilingumo, bet ir ugdo mokslininkų kalbinę kompetenciją, jų kalbinį sąmoningumą.

Albina Auksoriūtė ir Violeta Meiliūnaitė.

Apdovanojimą pelnęs mokslininkas dr. V. Rašomavičius sakė, kad tarp kalbininko, žmogaus, besirūpinančio kalba, ir gamtininko yra glaudus ryšys – ir gamtą, ir kalbą reikia puoselėti, prižiūrėti. Be to, botanikai ir kalbininkai turi vieną bendrą nuostabų šaltinį – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraštį „Taislius augyminis“. Jis teigė, kad sraigės įvaizdis puikiai atitinka kalbininko, kalbos puoselėtojo, terminų kūrėjo darbą – ir vienas, ir kitas turi judėti lėtai, bet užtikrintai. „Ji dirba kruopščiai, neskubėdama, nedarydama klaidų, o tai gerai apibūdina ir jos, ir kalbininko charakterį“, – tvirtino jis.

Iš Barselonos specialiai į apdovanojimų ceremoniją atvykusi laureatė S. Stankevičiūtė sakė, kad dirbdama svetur susiduria su visai kitokiais iššūkiais. Anot jos, ten ne tiek svarbus taisyklingas žodžio linksnis ar kirtis, kiek siekis nepaleisti lietuvių kalbos. „Kiekvienas vaiko išmoktas naujas lietuviškas žodis yra aukso vertės“, – sakė ji ir pasidžiaugė, kad pastaraisiais metais jaučiamas didžiulis atgimimas – vis daugiau jaunų tėvų atveda savo vaikus mokytis lietuvių kalbos, sulaukiama daug paramos lituanistiniam švietimui iš Lietuvos.                       

Jubiliejinius apdovanojimus įteikė VLKK pirmininkė dr. V. Meiliūnaitė ir Lietuvių kalbos instituto direktorė, VLKK narė, Laureatų atrankos komisijos pirmininkė dr. A. Auksoriūtė.

Olegas Ditkovskis ir Saulius Bareikis.

Renginį gražiausiomis lietuvių poetų dainomis užbaigė dainuojantys aktoriai Saulius Bareikis ir Olegas Ditkovskis.

Parengė VLKK ryšių su visuomene atstovė Aurelija Baniulaitienė ir LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA