• LIT
 • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skirtos 2023 m. premijos LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams

2024 03 04

Lietuvos mokslų akademija (LMA), siekdama skatinti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą, kasmet organizuoja Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą. LMA prezidiumas, remdamasis konkurso rezultatais, Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais bei LMA mokslų skyrių teikimu, nutarė skirti 2023 metų premijas LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimo raštus konkurso dalyviams.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Dr. Remigijui Jokubauskui (Mykolo Romerio universitetas) už mokslinę monografiją „Fizinių asmenų bankroto procesas“.
 2. Dr. Modestai Morkevičiūtei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Motivational mechanism of work addiction: the importance of personality and situational factors / Polinkio į priklausomybę nuo darbo motyvacinis mechanizmas: asmenybės ir situacinių veiksnių reikšmė“.

Pagyrimo raštą įteikti dr. Muhammad Faraz Mubarak (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Enchancing Technological Learning Through Firms’ Interactions in Collaborative Innovation Networks / Technologijų mokymosi gerinimas per įmonės sąveikas bendradarbiavimo inovacijų tinkluose“.

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Dr. Pauliui Mackoniui ir dokt. Augustinui Petrulėnui (Fizinių ir technologijos mokslų centras) už mokslo darbą „Pažangių didelio intensyvumo keleto optinių ciklų VIS-NIR-SWIR spektrinio ruožo lazerių architektūrų kūrimas“.
 2. Dr. Julijai Grigorjevaitei  (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Liuminescencinių medžiagų sintezė ir optiniai tyrimai“.

Pagyrimo raštą įteikti dokt. Šarūnei Daškevičiūtei-Gegužienei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Nauji fluoreno ir karbazolo chromoforus turintys organiniai puslaidininkiai efektyviems ir stabiliems saulės elementams“.

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Dr. Živilei Jurgelėnei (Gamtos tyrimų centras) už mokslo darbą „Naujos kartos nanodalelių bioakumuliacija, toksiškumas ir rizikos vertinimas: saugaus nanodalelių naudojimo biomedicinoje ir aplinkosaugoje link“.
 2. Dr. Mélanie Yvonne Ludivine Duc (Gamtos tyrimų centras) už mokslo darbą „Exoerythrocytic stages of Haemoproteus (Apicomplexa, Haemosporida) parasites in wild birds: insights into developmental patterns / Egzoerithrocitinės Haemoproteus (Apicomplexa, Haemosporida) parazitų vystymosi stadijos laukiniuose paukščiuose: įžvalgos į vystymosi dėsningumus“.

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Dr. Monikai Toleikienei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Possibilities of diversification and use of legume plant species under Lithuanian agro-climatic conditions / Pupinių augalų rūšių įvairinimo ir panaudojimo galimybės Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis“.
 2. Dr. Sigitai Janavičienei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Grūdų kokybei svarbių A ir B tipų trichotecenų pokyčiai auginant vasarinius javus ir laikant jų grūdus“.

Pagyrimo raštą įteikti dr. Kristinai Bunevičienei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Skirtingos biokuro pelenų panaudojimo galimybės: priedas tręšiamųjų produktų gamybai bei sorbentas maistinių medžiagų atgavimui iš antropogeninių atliekų“.

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Dokt. Dovydui Blaževičiui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Naujos struktūros organiniai puslaidininkiai aukšto efektyvumo organiniams šviestukams“.
 2. Dr. Julitai Šarko (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslo darbą „Tretinio nuotekų valymo filtro užpildų tyrimai ir įrenginio kūrimas“.

Pagyrimo raštą įteikti dr. Nabeel Maqsood (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Adityviai gamintų vientisų ir gardelinių kompozicinių konstrukcijų, armuotų anglies pluoštu, kūrimas ir tyrimas“.

Konkurso nugalėtojams premijos laureato diplomai ir pagyrimo raštai bus įteikti kovo 26 d. LMA narių visuotiniame susirinkime.

Sveikiname LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojus ir linkime sėkmės tolesnėje mokslinėje veikloje.

Lietuvos mokslų akademijos informacija